Kwaliteitscontroleur

Kwaliteitscontroleur

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een kwaliteitscontroleur is verantwoordelijk voor de controle van half- en eindproducten tijdens en na het productieproces. Hij doet dit volgens vastgelegde procedures. Hij doet metingen en steekproeven. Hij ondersteunt mensen in de productie en geeft adviezen voor verbetering.
 
Andere namen voor deze functie
meettechnicus
 
Komt voor in
Bijna alle soorten bedrijven in de metaal
 
Taken
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Aangeven en uitvoeren van preventieve en corrigerende maatregelen voor het KAM-zorgsysteem
 • Beheren en bijwerken van register van normen en voorschriften
 • Beheren en registreren van gevaarlijke stoffen
 • Bewaken van de kwaliteit
 • Controleren van naleving van KAM-zorgsystemen
 • Controleren van ontwerpen volgens normen en voorschriften
 • Initiëren van verbetervoorstellen voor KAMzorgsystemen
 • Monitoren van veiligheidsmaatregelen
 • Opstellen van een (projectgebonden) kwaliteits- en veiligheidsplan
 • Opstellen van regels voor kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Ontwerpen en tekenen (algemeen)
 • Lezen en interpreteren van werktekeningen met details en specificaties
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
Organisatie van eigen werk
 • Lezen van (technische) tekeningen
Overleg en afstemming
 • Deelnemen aan werkoverleggen en/of toolboxmeetings
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 
Procestechniek
 • Beoordelen van onderdelen in verschillende projectfasen
Product- en proceskwaliteit
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Goedkeuren en vrijgeven van de productie
 • Kalibreren van meetinstrumenten
 • Keuren en controleren van eindproducten
 • Rapporteren van testgegevens en meetresultaten
Secretariële werkzaamheden
 • Opbergen en archiveren van informatie
Service en onderhoud (algemeen)
 • Inspecteren en controleren van installaties
Service en onderhoud (elektrotechniek)
 • Doormeten en testen van systemen
Werkvoorbereiding
Opstellen van bedienings- en gebruiksvoorschriften
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Algemeen technische vaardigheden
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Leren
 • Onderzoeken
HRM kennis
 • HRM 
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van (NEN) normen
 • NEN 1010 veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
Kennis van ontwerpen en tekenen
 • Ontwerpen en tekenen
Kennis van werktuigbouwkunde en besturingstechniek
 • Procestechniek
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven 
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Samenwerken  
Vakkennis elektrotechniek
 • Kennis van elektrotechniek (algemeen)
 • Meet-, regel- en besturingstechniek