Manager aanbestedingen

Manager aanbestedingen

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
Een manager aanbestedingen is verantwoordelijk voor het verkoopproces bij aanbestedingen.
 
Andere namen voor deze functie
Tendermanager, bidmanager, commercieel manager
 
Komt voor in
Diverse product- of dienstverlenende bedrijven, bijvoorbeeld in de bouw of IT.  Opdrachtgevers zijn vaak grotere bedrijven of overheden.
 
Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af aan.. Wordt, bij afwezigheid, vervangen door…
 
Resultaatgebieden
De resultaatgebieden zijn:
 • Het uitbrengen van bedrijfsmatige en commerciële aanbestedingen met als resultaat het verkrijgen van de opdracht;
 • Het onderhouden van goede contacten met alle relaties, zowel klanten als leveranciers als overigen.
Zelfstandigheid
Is vrij om de eigen tijd in te delen en prioriteiten te stellen binnen richtlijnen en markante gegevenheden. Ontvangt voor de aanpak en vormgeving instructies op essentiele punten. Eigen initiatief is nodig bij de contactafhandeling. De probleemoplossing vereist inzicht in bedrijfsprocessen en enige ervaring. De veelvuldige contacten binnen en buiten de afdeling zijn gericht op een vlotte doorgang
 
Complexiteit
De functie is gericht op taken met betrekking tot commerciële aangelegenheden en betreft onderwerpen van verschillende aard. Schakelt regelmatig om. Vaak is sprake van tijdsdruk.
 
Afbreukrisico
Fouten of onachtzaamheden leiden tot stagnatie / productieverlies / tijdverlies in andere afdelingen. Ook de goede naam ondervindt schade. De kans op tijdig ontdekken is redelijk tot groot en berust op zelfcontrole en soms ook op terugkoppeling van anderen. Geheimhouding van bedrijfsgegevens en prijzen.
 
Opleidingsniveau
De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan HBO aangevuld met cursussen en/of trainingen
 
Mentale en fysieke belasting
Werkt onder kantooromstandigheden. Werkt onder tijdsdruk. Werkt regelmatig aan de PC.
 
 

Taken

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Inventariseren en evalueren van risico's
 • Toepassen van wettelijke-, veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
Overleg en afstemming
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden
 • Informeren over de voortgang
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Overdragen van werk
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
 • Evalueren van klanttevredenheid
 • Opstellen van plan van aanpak en indienen van documenten voor uitvoering van project, offerte of tender
 • Opzetten en inrichten van projectteams
 • Schrijven van projectrapportages
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Tonen van inzet en motivatie
Verkoop en advies
 • Begeleiden en sturen van het offerte- of aanbestedingsproces
 • Bepalen van prijsbeleid en verkoopstrategie
 • Bezoeken van opdrachtgevers
 • Inventariseren en bewaken van financiele, technische en praktische haalbaarheid van aanbestedingen
 • Onderhandelen over en accepteren van opdrachten
 • Onderhouden van relaties, netwerken en vertegenwoordigen van het bedrijf
 • Opstellen en indienen van aanbiedingsdocumenten
 • Opstellen van een offerte of tenderplan (analyse van kansen en risico's, strategiebepaling)
 • Plegen van acquisitie en verwerven van opdrachten
 • Registreren en verifieren van offerteaanvragen
 • Uitbrengen, registreren en volgen van offertes of aanbestedingen
 

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.
 
Aanpassen en aankunnen
 • Stressbestendig zijn
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
In- en verkoopkennis
 • Verkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven 
Ondernemen en presenteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren
 • Instructies en procedures volgen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken 
 

Gewenste opleidingen

Opleiding
Verkoopadviseur