Werkvoorbereider (elektronica)

Werkvoorbereider (elektronica)

Functiekenmerken                

Korte omschrijving                        
De werkvoorbereider elektronica doet de voorbereiding, planning en het begeleiden van de productie. Hij werkt het (PCB-) ontwerp uit naar inkoop, planning, werkinstructies en dergelijke. Hij verricht (ondersteunende) taken in calculatie, inkoop en verkoop. Hij zorgt dat het productieproces optimaal verloopt                                 
                                  
Andere namen voor deze functie                         
Junior- of assistent projectleider, planner, calculator.                                 
                                  
Komt voor in                       
Elektronica producerende bedrijven.                                   
                                   
Opleidingsniveau                           
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Werkvoorbereider fabricage (MBO 4)                                 
                                  
                                  

Taken                    

Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)                           
 • Toepassen van KAM-voorschriften (kwaliteits-, arbo-, milieuvoorschriften)                      
Inkoop                                  
 • Bepalen van in te kopen producten                         
 • Onderhandelen met leveranciers                            
 • Uitbesteden van werk aan derden                                     
Calculatie                             
 • Berekenen van kosten                              
Financiële administratie                            
 • Controleren van facturen                       
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding                          
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces                              
 • Coördineren van praktijkopdrachten                       
 • Matchen van leerlingen met stage-/ leerwerkplekken                                
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen                                 
 • Opstellen van praktijkleerplan                                 
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling                            
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen                            
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen                                 
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen                            
 Ontwerpen en tekenen (algemeen)                                 
 • Aangegeven op de tekening welke materialen moeten worden gebruikt        
Organisatie van eigen werk                                  
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording           
Invullen van rapporten en formulieren                           
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en opdrachten                        
 • Plannen van eigen werkzaamheden                                   
 • Registreren van gewerkte uren
Overleg en afstemming                             
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden                            
 • Informeren van en samenwerken met collega's      
PCB assemblage                            
 • Opstellen van plaatsingsprogramma's                                
 PCB design                         
 • Beschrijven van (deel-) circuits                               
 • Controleren en testen van het pcb ontwerp                        
 • Maken van PCB ontwerpen                        
 • Opstellen van PCB specificaties                             
 • Tekenen van elektronische schema's                                     
Projectmanagement                                   
 • Administratief afhandelen van projecten                             
 • Bewaken van voortgang en projectplanning                                   
 • Opstellen van controlelijsten                        
 • Opstellen van projectogranisatieplan                                     
Werkvoorbereiding                        
 • Afroepen van materialen                             
 • Opstellen werkinstructies PCB assemblage                       
 • Plannen van materiaal en gereedschap                              
 • Plannen van ontwerp en tekenwerk                        
 • Uittrekken van materialen                            
Secretariële werkzaamheden                               
 • Opbergen en archiveren van informatie                             
 

Kennis en vaardigheden                       

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.                            
                                  
Administratieve kennis                              
 • Administratieve vaardigheden                                          
Vakkennis elektronica                               
 • Bedradings- bekabelings en aansluittechniek voor elektronica                             
 • Kennis van elektronica                                 
 • PCB assemblage-techniek                          
 • Printplaat productietechniek                        
 • Printplaat techniek
Algemeen technische vaardigheden                               
 • Calculatie                              
 • Kennis van materialen en middelen
Communiceren                               
 • Begrippen, vaktaal, jargon                           
 • Formuleren en rapporteren                          
 • Overtuigen en beïnvloeden                          
 • Relaties bouwen en netwerken                               
 • Verbale vaardigheden 
Creëren en analyseren                              
 • Analyseren                            
 • Cijfermatig inzicht                             
 • Leren                         
 • Onderzoeken                        
                                  
Financiële en bedrijfskundige kennis                             
 • Bedrijfskundig                                   
 • Financieel- administratieve vaardigheden                              
HRM kennis                         
 • HRM            
ICT kennis en vaardigheden                                 
 • Calculatie software 
In- en verkoopkennis                                 
 • Inkoopkennis en - vaardigheden  
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu                        
 • Kwaliteitszorg                        
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu  
Kennis van (NEN) normen                        
 • IPC-2222/7351 Ontwerpregels assemblage en SMD                                
 • IPC-2581 en 2610 series Documentatie elektronicaproducten                             
 • IPC-6011, 12, 13 en 17 Kwalificaties en prestatienormen printplaten                               
 • IPC-7093/94/95 Ontwerp- en assemblageproces componenten                           
 • IPC-A-610 Acceptatiecriteria en toleranties voor PCB’s 
Kennis van ontwerpen en tekenen                                  
 • Ontwerpen en tekenen 
Leidinggeven en beslissen                       
 • Begeleiden                            
 • beslissen en initiatief nemen                        
 • Leidinggeven  
Ondernemen en presteren                        
 • Bedrijfsmatig handelen                                
 • Ondernemend en commercieel handelen  
Organiseren en uitvoeren                         
 • Instructies en procedures volgen                             
 • Plannen en organiseren                               
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen                         
 • Klantgericht zijn                                
 • Samenwerken                                  
 • Aandacht en begrip tonen                            
 • Ethisch en integer handelen

Gewenste opleidingen                  

Opleiding      
Werkvoorbereider fabricage