In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Aftersales manager mobiele werktuigen

Aftersales manager mobiele werktuigen

Let op, dit is een functieomschrijving, geen vacature. Je kunt hierop dus niet reageren.


Functiekenmerken

Korte omschrijving
De aftersalesmanager geeft leiding aan werkplaats en magazijn. Hij bewaakt de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden. Hij stuurt de medewerkers aan, adviseert, controleert en begeleidt hen in de werkplaats. De werkplaatsmanager lost complexe problemen en klachten op. De werkplaatsmanager adviseert klanten over het oplossen van technische problemen of klachten.

Andere namen voor deze functie
Werkplaatsmanager, servicemanager, chef werkplaats

Komt voor in
Werkplaatsen van grotere servicebedrijven voor mobiele werktuigen

Opleidingsniveau
Gewenste vooropleiding (of vergelijkbaar): Werkplaatsmanager motorvoertuigentechniek (MBO 4)
 

Taken 

Calculatie
 • Berekenen van kosten
 • Calculeren van meer / minderwerk
 • Nacalculeren
 • Opstellen van offertes
 • Opstellen van uitvoeringsbegrotingen
Financiële administratie
 • Bewaken en/of afhandelen van disputen
 • Bewaken van betalingstermijnen voor debiteurenbeheer
 • Controleren van facturen
 • Controleren van inkoopfacturen
 • Controleren van magazijnbonnen
 • Financiële garantieafwikkeling
 • Verzorgen van de facturatie
Inkoop
 • Afsluiten van inkoopcontracten
 • Beoordelen en kiezen van leveranciers
 • Bestellen van materialen, producten en diensten
 • Bijhouden van inkoopprijzen voor materialen en middelen
 • Inventariseren van klantwensen
 • Onderhouden van contacten met leveranciers of (logistiek) dienstverleners
 • Uitbesteden van werk aan derden
Inspectie, diagnose en keuring
 • Diagnose van afwijkingen in (onderdelen van) de carrosserie
 • Diagnose van besturing, banden en velgen, wielophanging en remsysteem
 • Diagnose van elektronische voertuigsystemen
 • Diagnose van storingen in motor en aandrijving
Kwaliteit, arbo en milieu (KAM)
 • Aangeven en uitvoeren van preventieve en corrigerende maatregelen voor het KAMzorgsysteem
Leerlingbegeleiding / praktijkopleiding
 • Bewaken, sturen en evalueren van leerproces
 • Coördineren van praktijkopdrachten
 • Examineren / beoordelen van leerling
 • Matchen van leerlingen met stage- / leerwerkplekken
 • Onderhouden van contact met onderwijsinstellingen
 • Onderhouden van contacten over de voortgang van het leertraject
 • Opstellen van praktijkleerplan
 • Overbrengen van vakvaardigheden en vakdeskundigheid aan leerling
 • Praktijkbegeleiden van leerlingen
 • Voeren van start- en voortgangsgesprekken met leerlingen
 • Zorgdragen voor (periodieke) rapportage over voortgang medewerkers of leerlingen
Management en leidinggeven
 • Adviseren en ondersteunen bij organisatiebeleid
 • Beheersen van conflicten
 • Bepalen van individuele targets of doelstellingen
 • Bewaken van bedrijfs- of afdelingsbegrotingen
 • Bewaken van de productiviteit en efficiency
 • Leidinggeven, instrueren en begeleiden van medewerkers
 • Opstellen van afdelingsplannen
 • Opstellen van bedrijfsprocedures en werkvoorschriften
 • Opstellen van managementrapportages
Ontwikkeling
 • Bijhouden en uitbreiden van actuele vak- en productkennis
 • Delen en overdragen van vakkennis met collega's
Organisatie van eigen werk
 • Bijhouden van administratie van eigen werkzaamheden en urenverantwoording
 • Controleren en meten van eigen werk
 • Lezen en interpreteren van elektrotechnische tekeningen en schema's
 • Lezen van (technische) tekeningen
Overleg en afstemming
 • Afstemmen met en informeren van de klant
 • Afstemmen, overdragen en samenwerken met derden
 • Deelnemen aan strategisch overleg
 • Informeren van en samenwerken met collega's
 • Leiden van (interne) werkoverleggen en/oftoolboxmeetings
 • Overdragen van werk
 • Overleggen met accountants of controllers
 • Vertegenwoordigen van het bedrijf in externe werkgroepen
 • Voeren van overleggen met externe partijen
Personeelszaken
 • Analyseren of beoordelen van het functioneren van medewerkers, leerlingen of stagiairs
 • Begeleiden van (ziekte)verzuim
 • Beheren en opstellen van scholingsafspraken
 • Maken van functiebeschrijvingen
 • Optreden als intern vertrouwenspersoon
 • Plannen en begeleiden van loopbaantrajecten van medewerkers
 • Verzorgen van introductie of inwerkplan voor nieuwe medewerkers
 • Voeren van werving- en selectiegesprekken met (toekomstige) medewerkers en leerlingen
 • Voorbereiden, voeren en verslagleggen van gesprekken met medewerkers
 • Zorgen voor persoonlijke attenties
Product- en proceskwaliteit
 • Afhandelen van klachten
 • Bijdragen aan productverbetering en -innovatie
 • Controleren en meten van andermans werk
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles aan proces en product
Projectmanagement
 • Bewaken van voortgang en projectplanning
 • Evalueren van klanttevredenheid
 • Opstellen van projectplanningen en werkopdrachten
Secretariële werkzaamheden
 • Afhandelen van correspondentie
 • Afhandelen van telefoon of e-mail
 • Opbergen en archiveren van informatie
Uitdragen van kernwaarden van het bedrijf
 • Representatief en uiterlijk verzorgd het bedrijf vertegenwoordigen
 • Tonen van inzet en motivatie
 • Uitdragen van de kernwaarden van het bedrijf
Verkoop en advies
 • Bezoeken van opdrachtgevers
 • Onderhandelen over en accepteren van opdrachten
 • Onderhouden van relaties, netwerken en vertegenwoordigen van het bedrijf
 • Opstellen en beheren van onderhoudscontracten
 • Opstellen van en adviseren in coulancevoorstellen
 • Plegen van acquisitie en verwerven van opdrachten
 • Uitbrengen, registreren en volgen van offertes of aanbestedingen
Werkvoorbereiding
 • Plannen en opstellen werkorders
 • Plannen van materiaal en gereedschap
 • Plannen van personeel
 • Plannen van reparaties aan materieel
 • Verzamelen en samenstellen van informatie voor werkinstructies

Kennis en vaardigheden

Om het takenpakket goed uit te voeren, heeft de medewerker de volgende kennis en vaardigheden nodig.

Kennis van regels en voorschriften
 • Kennis van de opbouw en inhoud van standaard checklists en keuringen
 • Kennis van normen en inspectiepunten voertuigen
 • Kennis van reparatievoorschriften
Aanpassen en aankunnen
 • Omgaan met veranderingen en aanpassen
 • Stressbestendig zijn
Administratieve kennis
 • Administratieve vaardigheden
Vakkennis voertuigtechniek
 • Kennis van (accu-)laadsystemen
 • Kennis van benzinemotoren
 • Kennis van carrosserie en constructie
 • Kennis van comfortsystemen
 • Kennis van dieselmotoren
 • Kennis van in- en uitlaatsystemen
 • Kennis van LPG installaties
 • Kennis van motor koelsystemen
 • Kennis van motormechanica
 • Kennis van remsystemen
 • Kennis van smeersystemen
 • Kennis van startsystemen
 • Kennis van stuursystemen
 • Kennis van transmissie en aandrijving
 • Kennis van veiligheidssystemen
 • Kennis van verlichtingssystemen
 • Kennis van voertuigelektronica
 • Kennis van wielen en banden
 • Kennis van wielophanging, stuurgeometrie en veersystemen
 • Ontstekingssystemen
Algemeen technische vaardigheden
 • Calculatie
 • Kennis van materialen en middelen
 • Meettechnieken en meetgereedschappen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Tekening lezen
Bewerkingstechnieken
 • Hersteltechnieken plaatmaterialen
Communiceren
 • Begrippen, vaktaal, jargon
 • Formuleren en rapporteren
 • Overtuigen en beïnvloeden
 • Presenteren
 • Relaties bouwen en netwerken
 • Taalvaardigheid Nederlands
 • Verbale vaardigheden
Creëren en analyseren 
 • Analyseren
 • Cijfermatig inzicht
 • Creëren en innoveren
 • Leren
 • Onderzoeken
 • Probleemoplossend vermogen
Financiële en bedrijfskundige kennis
 • Bedrijfskundig
 • Financieel-administratieve vaardigheden
 • Kennis van verzekeringsvoorwaarden en vergoedingstarieven
 • HRM kennis
 • HRM
ICT kennis en vaardigheden
 • Calculatie software
In- en verkoopkennis
 • Inkoopkennis en -vaardigheden
 • Verkoopkennis en -vaardigheden
Kennis van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Kennis van kwaliteitsnormen en toleranties
 • Kwaliteitszorg
 • Normen voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
Kennis van marketing en communicatie
 • Communicatie
 • Marketing
Kennis van (NEN) Normen
 • NEN 5152 Technische tekeningen - elektrotechnische symbolen
Leidinggeven en beslissen
 • Begeleiden
 • Beslissen en initiatief nemen
 • Leidinggeven
Ondernemen en presteren
 • Bedrijfsmatig handelen
 • Gedrevenheid en ambitie tonen
 • Ondernemend en commercieel handelen
Organiseren en uitvoeren 
 • Instructies en procedures volgen
 • Kwaliteit leveren
 • Plannen en organiseren
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Zorgvuldigheid
Samenwerken en omgaan met anderen
 • Aandacht en begrip tonen
 • Ethisch en integer handelen
 • Klantgericht zijn
 • Samenwerken
Vakkennis elektrotechniek
 • Kennis van elektrotechniek (algemeen)


Gewenste opleidingen

Opleiding
Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche