Praktisch Ondernemen

Praktisch Ondernemen

De MKB Maakindustrie draait op volle toeren. De economische vooruitzichten binnen de sector zijn positief te noemen. De ondernemer is druk en neemt niet altijd de tijd om te kijken wat te doen om ook op lange(re) termijn succesvol te zijn.

Op het moment dat onverwachte of vervelende ontwikkelingen zich voordoen ben je vaak te laat om de bedrijfskoers te verleggen. Om ondernemers uit de metaalbewerking te ondersteunen bij het uitzetten van hun koers organiseren Metaalunie, OOM en PKM de training ‘Praktisch ondernemen’.

Met deze training krijg je nieuwe kennis en inzichten om de wendbaarheid van je bedrijf te vergroten en kansen te benutten zodra deze zich voordoen. Nu en in de toekomst.
 
Wat gaan we doen?
 • Dag één bestaat uit diverse workshops. We gaan in op een aantal centrale kernthema’s welke van wezenlijk belang zijn met het oog op de (nabije) toekomst.
 • Een tweede dag is op het bedrijf zelf, er zal worden ingezoomd op bedrijfsspecifieke wensen.
Doelgroep:
 • Eigenaren, directies en/of functionarissen die bevoegd zijn om beslissingen te nemen.
  • Hij/Zij;  
   • Ziet in/erkent dat er wat moet gebeuren, maar er is nog tijd;
   • Zoekt naar knoppen waaraan gedraaid kan worden;
   • Staat open voor verrassende bedrijfsbrede oplossingen;
   • Wil er meer van weten en neemt daarom zelf deel.
Programma:
Dag 1:   
Deze dag bestaat uit drie workshops: iedere workshop duurt 1,5 tot 2 uur.
 
Bedrijfscoaching
Onderwerpen:
 • Ondernemen, waarom zijn we er ook alweer aan begonnen?
 • Welke missie, visie en strategie wordt gehanteerd?
 • Passen de individuele ondernemers voorkeuren en doelstellingen hier ook bij?
 • Welke ondernemersvaardigheden zijn van belang en zijn ze in voldoende mate aanwezig om de gezamenlijke ondernemersdoelstellingen te kunnen halen?
 • Zijn er specifieke prestatie-indicatoren opgesteld en worden deze gemonitord?
Adviseur: Willem Zwiers, Bedrijfscoach Koninklijke Metaalunie
 
Principes van forecasting
Onderwerpen:
 • Toelichting van basisprincipes van forecasting voor balans, resultatenrekening en liquiditeiten.
 • Hoe nieuw (financieel-economisch) beleid toetsen op haalbaarheid.
NB. Om succesvol aan deze sessie deel te nemen is kennis van de basisbeginselen van balans en resultatenrekening aanbevolen.
Adviseur: Bart Arp, PKM, Adviseur voor ondernemers in MKB metaal- en technische bedrijven
 
De invloed van bedrijfscultuur op het bedrijfsresultaat
Onderwerpen:
 • Wat is de rol van een sterke bedrijfscultuur bij het realiseren van bedrijfsdoelen?
 • Welke invloed heeft een sterke bedrijfscultuur op betrokkenheid van medewerkers?
 • Hoe word je een flexibele lerende organisatie?
 • Wat zijn de do’s en don’ts bij veranderingen doorvoeren in het bedrijf? Verandermanagement in een notendop.
 • Hoe om te gaan met weerstand van medewerkers bij veranderen?
 • Welke tools heeft OOM om bedrijven te ondersteunen in het versterken van de leercultuur?
Adviseur: Pieter Langeveld, Regiomanager OOM
 
Dag 2: Bedrijfsspecifieke analyse
Aan het einde van dag 1 wordt bij de deelnemers geïnventariseerd welke behoefte er is aan een nadere bedrijfsspecifieke analyse en hoe hij/zij de tweede dag op het bedrijf ingevuld zou willen hebben.