Goede vakmensen, hoe begeleid ik ze?

Goede vakmensen, hoe begeleid ik ze?

Laat mensen van elkaar leren op de werkplek

Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen het meest leren op de werkplek. Werkplekleren levert dus een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Het past ook goed bij cultuur van de technische branche. Bij werkplekleren kun je denken aan instructie op de werkplek, coaching, intervisie, meelopen met een collega,  kennisuitwisseling, reflectiegesprekken en zelfgestuurde teams.

Op de website www.werkpleklerenindetechniek.nl vind je talloze praktische handvatten om werkplekleren in jouw bedrijf structuur te geven en te faciliteren.

Tijd voor een goed gesprek

Je bedrijfsvisie delen met je medewerkers, erachter komen wat hun ontwikkelbehoeften zijn: dat kan alleen tijdens een goed gesprek. OOM helpt daarbij met de workshop ‘Tijd voor een goed gesprek’. Tijdens deze workshop
praat je met elkaar over actuele onderwerpen die spelen in het bedrijf en waarbij ieders inzet belangrijk is. Je leert de dialoog op gang te brengen en afspraken te maken die voor iedereen begrijpelijk en redelijk zijn.

De workshop is gratis voor bij OOM aangesloten bedrijven en duurt één dagdeel. Hier lees je er meer over.