In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

Professionaliseringstraject Praktijkopleiders

Professionaliseringstraject voor Praktijkopleiders

Net gestart of behoefte om je vaardigheden te versterken? Dan is dit aanbod voor jou!

 

Als praktijkopleider of werkplekbegeleider speel je een belangrijke rol bij het opleiden en begeleiden van nieuwe vakmensen in de metaal. Dit is een intensieve en zeker geen eenvoudige taak. OOM en SBB kunnen je hierbij helpen door je vaardigheden te versterken. Investeer daarom in jouw vakmanschap en maak gebruik van ons aanbod voor praktijkopleiders.

 

Wat is een Professionaliseringstraject voor praktijkopleiders?

De training is speciaal ontwikkeld voor praktijkopleiders en werkplekbegeleiders die net zijn gestart of problemen ondervinden bij de begeleiding in de beroepspraktijkvorming van studenten. OOM en SBB bieden een training die je verder op weg helpt. Er is uitgebreid ruimte voor de leervragen die je hebt.

Wat levert een Professionaliseringstraject voor praktijkopleiders in de metaal op?

  • op een goede manier kennis maken met een student, zodat je weet wat de student al kan en wat hij of zij wil leren;
  • verschillende gesprekstechnieken toe te passen door te oefenen met een aantal basis gespreksvaardigheden zoals vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen;
  • de student te motiveren om zich te ontwikkelen;
  • een goede instructie te geven, zodat de student zo snel en veilig mogelijk de handeling beheerst;
  • de student aan te spreken op zijn gedrag, zonder dat de relatie wordt verstoord;
  • een goed en resultaatgericht gesprek te voeren met de student;
  • de student te laten reflecteren op zijn eigen handelen;
  • bijsturen van de student, onder andere door werkzaamheden af te stemmen op de ontwikkeling/ interesse van de deelnemer;
  • inzicht te krijgen in de valkuilen die een zo objectief mogelijke  beoordeling in de weg kan staan, ofwel hoe je tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt.

Deelnemen?

Vraag je OOM Regiomanager of adviseur praktijkleren van SBB naar de eerstvolgende bijeenkomst bij jou in de buurt. Of meld je aan via onze Activiteitenkalender