Jobstart

Jobstart

Wat is Jobstart?

Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf gaan vervullen.

Voor wie kan een Jobstart traject worden ingezet?

Een Jobstart traject kan alleen worden ingezet voor kandidaten die niet direct inzetbaar zijn voor de technische functie die zij moeten gaan vervullen. Denk daarbij aan:

 • Werklozen.
 • Arbeidsgehandicapten.
 • Flexkrachten die doorstromen naar een arbeidscontract. 
 • Andere kandidaten die, naar inzicht van de regiomanager, een afstand hebben tot de technische functie.

Wat houdt een Jobstart traject in?

 • Een opleidingsplan dat wordt opgesteld ism uw regiomanager.
 • Een vergoeding voor het opleiden en begeleiden van de kandidaat.

Wat staat er in het opleidingsplan?

 • Hierin staat concreet beschreven wat de kandidaat kan en wat er aan scholing en begeleiding nodig is om de kandidaat geschikt te maken voor de technische functie.
 • De financiering die nodig is om dit plan uit te voeren en de vergoeding die OOM geeft.

Vergoeding OOM

 • Een eenmalige vergoeding van €500 voor interne scholing en begeleiding.
 • Een vergoeding van maximaal €1.500 voor externe scholing. Dit is ook in te zetten voor een EVC traject of een assessment.

Voorwaarden

 • De Jobstart moet voorafgaand aan het arbeidscontract worden gemeld. 
 • Let op! Met ingang van 1 januari 2019 kan de Jobstart tot 1 maand na aanvang van het dienstverband worden aangevraagd.
 • De kandidaat krijgt een arbeidscontract van tenminste een half jaar, voor minimaal 19 uur per week. 
 • De periode van het Jobstart traject is minimaal 6 en maximaal 12 maanden.
 • Jobstart kan worden gecombineerd met regelingen van anderen zoals het UWV WERKbedrijf (bijv. voucher voor kansberoepen) of gemeenten.
 • De bijdrage kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is OP=OP.

Betalingsvoorwaarden

 • De eenmalige bijdrage voor interne scholing en begeleiding wordt uitgekeerd bij aanvang van het Jobstart traject. 
 • Declaratie van de vergoeding voor externe scholing vindt plaats na afloop van een opleidingsactiviteit. 
 • Declaratie vindt plaats op basis van facturen en betaalbewijzen.

Aanvragen?

 • Vul (voorafgaand aan het arbeidscontract) het contactformulier in. 
 • Nadat we uw bericht hebben ontvangen neemt uw regiomanager contact met u op.

Meer informatie

Mail naar vergoedingen@oom.nl of bel met telefoonnummer 0172-52 15 55 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur).