In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

Stagebijdrage

Stagebijdrage schooljaar 2022/2023

Voor wie

Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een leerling een stageplaats bieden.

Maximale bijdrage

 • €40,- per leerling per werkweek.
 • Maximaal 20 werkweken per schooljaar.

Voor welke opleidingen

 • Vo (vmbo, havo en vwo), snuffelstage en lange stage.
 • Mbo, snuffelstage en lange stage (BOL).
 • Hbo/wo, afstudeerstage en lange stage.

Voorwaarden

 1. De bijdrage kan tot 6 maanden na aanvang van de stage worden aangevraagd. 
 2. Maximaal 5 stagiairs per niveau (vo, mbo, ho) per bedrijf (een onderbouwd verzoek voor verruiming van deze limiet kan worden gericht aan het bestuur van OOM). 
 3. Bij stages die langer dan 3 maanden duren moet een stageverklaring worden ingevuld door de werkgever en de stagiair.
 4. De bijdrage kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is OP=OP.

Betalingsvoorwaarden

 • Betaling na behandeling van de aanvraag.
 • De bijdrage wordt berekend op basis van de daadwerkelijk gevolgde stageperiode.

Hoe aanvragen?

De stagebijdrage is aan te vragen via www.mijnoom.nl.

Meer informatie

Mail naar info@oom.nl of bel met de afdeling vergoedingen, 0172-52 15 55 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur).