In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ontwikkelbudget

Ontwikkelbudget

Voor wie

Bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de kosten voor het verbeteren van de leercultuur in het bedrijf*.

* Wat is leercultuur?

Een werkomgeving waar medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen professionele ontwikkeling en dit ook gestimuleerd en gefaciliteerd wordt door de werkgever en leidinggevenden.

Vanuit OOM onderscheiden wij 3 belangrijke onderdelen die een voorwaarde zijn voor een goede leercultuur.

 • Leiderschap: Onderdeel van leidinggeven is het stimuleren van het leren van medewerkers. Medewerkers kunnen ook leiderschap tonen en meer regie nemen op het eigen functioneren en de loopbaan.

 • Samenwerking: Het delen van kennis en kunde maakt het hele bedrijf sterker en de ontwikkeling van mensen vanzelfsprekender. 

 • Communicatie: het gesprek over opleiden en ontwikkelen en manieren waarop dit tot stand te brengen is een belangrijke voorwaarde om individuele medewerkers en groepen te laten groeien in hun ontwikkeling. Het geven van feedback ondersteunt het continue leren van iedereen in de organisatie.

Maximale bijdrage

Een budget tot maximaal € 1.800,- voor de duur van 1 kalenderjaar.

Waarvoor kan het Ontwikkelbudget ingezet worden?

 1. Het ontwikkelbudget kan ingezet worden voor de kosten van trajecten ondersteund met een plan dat is opgesteld in samenwerking met de Regiomanager.
   
 2. Voor cursussen en trainingen die tot doel hebben een verbetering in de leercultuur te bewerkstelligen en die ondersteunend zijn bij het versterken van de leercultuur. Denk hierbij aan:
  • Leiderschap
  • Samenwerking
  • Communicatie  

Op cursuscatalogus.nl hebben we een aantal voorbeelden van cursussen waarop het Ontwikkelbudget van toepassing is op een rijtje gezet. Let op, ook cursussen die niet genoemd staan kunnen onder het ontwikkelbudget vallen. Neem bij twijfel contact op via 0172-521555

Voorwaarden

 1. De aanvraag moet vooraf ingediend zijn.
 2. De declaratie vindt plaats binnen 4 maanden na afloop van de opleidingsactiviteit.
 3. De bijdrage kan door maximaal 600 bedrijven worden aangevraagd en zolang er budget beschikbaar is, OP=OP
 

Uitgesloten

Onderstaande activiteiten komen niet in aanmerking voor een vergoeding:
 • Verletkosten;
 • Collegiaal opleiden;
 • Coaching

Hoe aanvragen?

Het Ontwikkelbudget is aan te vragen via www.mijnoom.nl.
 

Uitkeringsreglement

Hierin staan de regels waaraan een werkgever en OOM zijn gehouden bij het aanvragen en toekennen van stimuleringsregelingen. Lees verder.