Relatiedag Noord & Oost Nederland

Nieuwsbrief november

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Relatiedag Noord & Oost Nederland

Meer dan honderd vertegenwoordigers van technische bedrijven, aan de arbeidsmarkt gerelateerde organisaties, overheden, sociale partners en opleidingsfondsen bezochten op 12 november de Relatiedag Noord & Oost Nederland in Zwolle. Wat daar gebeurde lees je in deze terugblik.

Samen met A+O Metalektro en OTIB organiseren we jaarlijks drie Relatiedagen op verschillende locaties in Nederland. Deze Relatiedagen zijn bestemd voor iedereen in de technische branches die praktisch en effectief aan de slag wil gaan met een leven lang leren. Op een Relatiedag kunnen zij elkaar ontmoeten, kennis en ervaring delen en elkaar inspireren.

Belang van samenwerking
Op 12 november vond de Relatiedag Noord & Oost Nederland plaats in het Lumen Hotel in Zwolle. Aan de start van het programma blikte onze directeur Erik Yperlaan terug op de geschiedenis van de opleidings- en ontwikkelingsfondsen en benadrukte hij het belang van samenwerken: “Elk fonds biedt maatwerk voor zijn eigen branche. Maar in de techniek hebben we ook veel met elkaar gemeen. Daarom werken we op gebieden als de instroom, de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van het vakmanschap graag met elkaar samen. De Relatiedagen zijn hier een voorbeeld van.” Erik Yperlaan gaf aan blij te zijn met de waardering die de fondsen ook van politiek Den Haag krijgen voor het inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en voor de actieve inzet van de fondsen bij het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

Succesvol meebewegen
Keynote speaker Menno Lanting nam het stokje over. Hij ging in op de uitdagingen van meebewegen in een sterk veranderende wereld. Hij hield de deelnemers voor dat organisatorische en sociale innovaties niet alleen altijd achter lopen op technologische innovaties, maar ook minder veranderlijk zijn dan wij graag denken, willen of hopen. “Mensen houden van zekerheid en continuïteit,” zei hij. “Daarom ligt de kunst van succesvol meebewegen niet in het veranderen, maar in het verbinden van mensen.”

Interessante inzichten
Niet alleen de key note speaker inspireerde, ook de presentaties en discussies in verschillende subsessies leverden interessante inzichten op over onderwerpen zoals docentenstages, de inzet van hybride docenten in het beroepsonderwijs en werkplekleren. Het programma bood voldoende ruimte voor geanimeerde gesprekken tussen de deelnemers over hun betrokkenheid bij initiatieven waarin de instroom in het onderwijs en het bedrijfsleven en de ontwikkeling van het vakmanschap centraal staan. Zelfs bij het afsluitende buffet werden door sommige deelnemers nog nieuwe plannen bedacht of bestaande samenwerkingen versterkt. Al met al een heel geslaagde Relatiedag waar we met plezier aan terugdenken.

Op 10 december vindt in Eindhoven de Relatiedag Zuid Nederland plaats. De Relatiedag West Nederland volgt op 4 februari 2019. Kijk voor meer informatie over de programma’s op oo-relatiedagen.nl en meld je aan!