Activiteit

Cursus 2: Employer branding - nieuwe werknemers vinden en collega’s binden

In samenwerking met de Metaalunie Academie organiseert OOM gratis cursussen employer branding. Volgens OOM staat of valt het zijn van een aantrekkelijk bedrijf in de metaal niet alleen met het kunnen inzetten van de juiste instrumenten maar vooral met het zijn van een goede werkgever. Voor OOM hangt goed werkgeverschap vooral samen met het hebben van een sterke leercultuur in het bedrijf. Daar zal OOM tijdens de training ook aandacht voor vragen.

Doel van de cursus
De oververhitte arbeidsmarkt zorgt ook in de metaalsector voor uitdagingen: voldoende klanten, maar te weinig mankracht om alle opdrachten te verzorgen. Sterker nog: de branche heeft duizenden vacatures en dat aantal loopt alleen maar op door de vergrijzing. Door jouw unieke werknemerswaardepropositie (WWP) te vertalen naar een goede marketing- en communicatiemiddelen mix kun je toch nieuwe werknemers vinden en bestaande collega’s aan je binden.

Doelgroep
Ondernemers, HR-medewerkers, recruiters of marketeers bij mkb’s in de metaal die de basis inclusief een duidelijke WWP al onder de knie hebben of cursus 1: “Employer branding: bouw een sterk werkgeversmerk” hebben gevolgd.

Tijdens deze cursus gaan de deelnemers aan de hand van een opdrachtenboek bezig met de uitwerking van hun WWP in een goede marketing- en communicatiemiddelen mix, zoals een vacaturetekst, storytelling voor hun bedrijf en uitgewerkte ideeën voor de interne recruitmentcultuur. Daarnaast is er ook veel ruimte voor het delen van kennis en ervaringen met collega-deelnemers. Deelnemers die je al voorgingen, vonden het ook erg waardevol om deze training samen met hun eigen collega te volgen, zodat ze de inhoud meteen konden toetsen aan de praktijk.

Aanvullend op de cursus, plant Globally Cool binnen een week een online vervolggesprek van een uur om de resultaten van het opdrachtenboek te bespreken. Daarnaast kunnen deelnemers zelf agendapunten aandragen en eventueel collega’s laten aansluiten bij het gesprek. Globally Cool stemt de uitkomsten van het vervolggesprek af met OOM om te kijken of en zo ja hoe OOM hier verder in kan ondersteunen.

Resultaat
Na het volgen van deze cursus hebben of kunnen de deelnemers:
• Inzicht in de waarde van een werken bij-website als ruggengraat voor hun recruitmentstrategie.
• Kennis over storytelling als werkgever en concrete materialen voor het bouwen van hun werkgeversmerk.
• De handvatten om aan de slag te gaan met social media, vacature databases, samenwerkingsverbanden, open dagen of meeloopdagen om kandidaten te interesseren.
• Concrete tools voor het stimuleren van de recruitmentcultuur.
• Aanknopingspunten om de inspanningen te monitoren en te evalueren.

Vergeet je laptop niet!
De deelnemers wordt verzocht hun eigen laptop met draadloze internetverbinding (of tablet) mee te nemen.

Datum en locatie
De cursus wordt gehouden op meerdere data van 10.00 uur tot 16.00 uur in het gebouw van Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein.

Deelnamekosten en Annuleringsvoorwaarden
Deelname kost normaal € 395,- (excl. btw), inclusief een lunch en cursusmateriaal. Voor bedrijven en medewerkers die vallen onder de OOM-regeling en OOM-premie afdragen, betaalt OOM de volledige cursusprijs, waardoor u de cursus gratis kunt volgen. Dit komt niet ten laste van de Persoonlijke Trainingstoelage of Ontwikkelbudget! Wij gaan bij inschrijving uit van deelname. Ongeveer een week voor aanvang van de cursus ontvangt u van Metaalunie Academie een definitieve bevestiging of de cursus doorgang vindt. Bij annulering na bevestiging van doorgang van de cursus of bij afwezigheid van de cursist (no-show), behoudt Metaalunie Academie zich het recht voor om 100% van deelnamekosten in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden.


Datum:
25 september
Tijd:
10:00 - 16:00
Locatie:
Metaalunie Academie
Adres:
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Inschrijven


Cursusinhoud

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:
• De kracht van je eigen werken bij-website.
• Hoe maak je je vacatures zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk?
• Storytelling als sleutel tot succes, zowel met verhalen van medewerkers als het verhaal van de organisatie zelf.
• De WWP toepassen in overige online kanalen, zoals social media en online vacature databases.
• Offline middelen: het bieden van een unieke ervaring met open dagen en meeloopdagen, maar ook inzet via lokale kranten, sponsoring, de samenwerking met scholen, OpleidingsBedrijf Metaal, verderintechniek.nl, etc.
• Stimuleren van de interne recruitmentcultuur.
• Monitoren en evalueren.