Activiteit

Cursus 1: Employer Branding - bouw een sterk werkgeversmerk

In samenwerking met de Metaalunie Academie organiseert OOM gratis cursussen employer branding. Volgens OOM staat of valt het zijn van een aantrekkelijk bedrijf in de metaal niet alleen met het kunnen inzetten van de juiste instrumenten maar vooral met het zijn van een goede werkgever. Voor OOM hangt goed werkgeverschap vooral samen met het hebben van een sterke leercultuur in het bedrijf. Daar zal OOM tijdens de training ook aandacht voor vragen.

Doel van de cursus
Jouw bedrijf heeft een duidelijke ambitie. Maar kennen je collega’s die ook? En hoe zorg je ervoor dat die ambitie je daarnaast gaat helpen om werknemers te behouden en nieuwe mensen aan te trekken? Door employer branding, het bouwen van een sterk werkgeversmerk. Tijdens deze cursus leer je hoe je je unieke werknemerswaardepropositie formuleert op basis van jouw kernwaarden en welke strategische functies gaan zorgen voor het lange termijn succes van jouw bedrijf.

Doelgroep
Ondernemers, HR-medewerkers, recruiters of marketeers bij mkb’s in de metaal.

Tijdens deze cursus werken de deelnemers aan de hand van een opdrachtenboek aan hun doelgroepen, WWP, doelen en de uiteindelijke strategie. Daarnaast is er ook veel ruimte voor het delen van kennis en ervaringen met collega-deelnemers. Deelnemers die je al voorgingen, vonden het ook erg waardevol om deze training samen met hun eigen collega te volgen, zodat ze de inhoud meteen konden toetsen aan de praktijk.

Aanvullend op de cursus, plant Globally Cool binnen een week een online vervolggesprek van een uur om de resultaten van het opdrachtenboek te bespreken. Daarnaast kunnen deelnemers zelf agendapunten aandragen en eventueel collega’s laten aansluiten bij het gesprek. Globally Cool stemt de uitkomsten van het vervolggesprek af met OOM om te kijken of en zo ja hoe OOM hier verder in kan ondersteunen.

Resultaat
Na het volgen van deze cursus hebben of kunnen de deelnemers:
• Uitgebreide kennis over employer branding en beseffen ze het belang ervan.
• Een profielschets van medewerkers die passen in het strategische personeelsbeleid voor de komende jaren.
• Tools om de uitkomsten van de cursus en eigen analyse te toetsen bij collega’s.
• Concrete en haalbare doelen voor ogen.
• Hun unieke WWP formuleren.
• Inzicht in de belangrijkste communicatiemiddelen voor hun recruitmentstrategie.

Vergeet je laptop niet!
De deelnemers wordt verzocht hun eigen laptop met draadloze internetverbinding (of tablet) mee te nemen.

Datum en locatie
De cursus wordt gehouden meerdere data van 10.00 uur tot 16.00 uur in het gebouw van Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein.

Deelnamekosten en Annuleringsvoorwaarden
Deelname kost normaal € 395,- (excl. btw), inclusief een lunch en cursusmateriaal. Voor bedrijven en medewerkers die vallen onder de OOM-regeling en OOM-premie afdragen, betaalt OOM de volledige cursusprijs, waardoor u de cursus gratis kunt volgen. Dit komt niet ten laste van de Persoonlijke Trainingstoelage of Ontwikkelbudget! Wij gaan bij inschrijving uit van deelname. Ongeveer een week voor aanvang van de cursus ontvangt u van Metaalunie Academie een definitieve bevestiging of de cursus doorgang vindt. Bij annulering na bevestiging van doorgang van de cursus of bij afwezigheid van de cursist (no-show), behoudt Metaalunie Academie zich het recht voor om 100% van deelnamekosten in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden.


Datum:
17 september
Tijd:
10:00 - 16:00
Locatie:
Metaalunie Academie
Adres:
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Inschrijven


Cursusinhoud

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:
• Wat is employer branding en hoe zet je het in?
• Vaststellen welke meerwaarde jij biedt als bedrijf.
• Jouw belangrijkste doelgroepen en strategische functies.
• Het toetsen van je kernwaarden bij collega’s en ervaringen verzamelen uit de praktijk: tijdens de koffiepauze of met een waardenspel.
• Het vaststellen van de werknemerswaardepropositie (WWP) op basis van jouw kernwaarden.
• Jouw doelen en strategie voor de komende periode.
• Een tipje van de sluier: hoe vertaal je je WWP in concrete middelen.

Cursus 2: “Employer branding: nieuwe werknemers vinden en collega’s binden” gaat hier nog dieper op in.