Op 4 december is OOM gesloten in verband met een externe bijeenkomst. Stuur een e-mail naar info@oom.nl dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op. Voor vragen over onze bijdragen: vergoedingen@oom.nl. 

Wat is Werkplekleren

Wat is Werkplekleren

Werkplekleren is een sociaal en persoonlijk proces. Het helpt medewerkers bij het verkrijgen en ontwikkelen van kwaliteiten die belangrijk zijn voor het werk: technische én niet-technische vaardigheden (ook wel softskills genoemd). Die softskills zijn ook nodig om goed te functioneren.

Werkplekleren kan spontaan of in begeleide en gestuurde vorm. Denk aan instructie op de werkplek, coaching, meelopen met collega’s, kennis uitwisselen, functioneringsgesprekken en zelfgestuurde teams. Alles met als doel medewerkers te blijven uitdagen en te laten uitblinken in hun vak.

Opleidingen en/of trainingen die geen betrekking hebben op de werkplek, vallen niet onder werkplekleren.