Gekwalificeerd praktijkbeoordelaar

Gekwalificeerd praktijkbeoordelaar

Het roc is in het kader van de diplomering verantwoordelijk voor de eindbeoordeling –ook wel kwalificerende beoordeling- van hun studenten en dus uw stagiair (BOL) en leerlingwerknemer (BBL). Voor de uitvoering van de eindbeoordeling maakt het roc steeds meer gebruik van beoordelaars uit het bedrijfsleven.

Immers wie kan er beter een aankomend vakman beoordelen dan het bedrijfsleven/de vakmensen zelf? U weet als geen ander wat uw werknemer moet kennen en kunnen in zijn werk en waarover hij moet beschikken.

Om die beoordeling goed te kunnen doen is het daarom belangrijk dat deze beoordelaar uit het bedrijf over de juiste competenties beschikt.
 
OOM vindt dit het ook van belang dat het kwaliteitsniveau van de praktijkbeoordelaar op peil blijft en organiseert daarom enkele trainingen verspreid over het land.

In deze trainingen wordt gebruik gemaakt van beoordelingsinstrumenten en de examens van Examenservice MEI (ESMEI). Tijdens die trainingen ervaart de deelnemer hoe dat in de praktijk werkt. Hiernaast is de training tot gekwalificeerd praktijkbeoordelaar een mooie ontwikkelingsstap voor de praktijkopleider.
 
Inhoud
De training duurt vier dagdelen (2 dagen) en bestaat uit: 
1: de voorbereiding van een eindbeoordeling
2: beoordelen in de praktijk
3: rapporteren over een eindbeoordeling
4: evalueren van het beoordelingsproces.
 
Didactiek
We werken afwisselend met korte theoretische inleidingen en interactieve werkvormen:
 • opdrachten
 • oefenen met beoordelen van leerlingen
 • groepsgesprekken
Theorie en praktijk gaan in de training hand in hand. Deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheid om te oefenen en er is voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen.
 
Leerdoelen
Na deze training kunnen deelnemers:
 • de basisprincipes van beoordelen toepassen
 • beoordelen met het beoordelingsinstrument
 • een beoordeling voorbereiden
 • een beoordeling uitvoeren en daarbij rekening houden met de rollen en verantwoordelijkheden
 • bewijsmateriaal waarderen
 • een beoordelingsrapportage van een student opstellen
 • het proces van beoordelen evalueren
Resultaat
Aan deze training is geen examen verbonden. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een certificaat. Tevens kunt u bij het roc melden dat u deze training gevolgd heeft.
 
Aanmelden en vergoeding
U kunt inschrijven voor deze training op de website van OOM www.oom.nl/activiteiten.
 
De training wordt ook door de opleidingsfondsen OOM en A+O Metalektro als een belangrijk onderdeel van het beroepsonderwijs gezien en ze ondersteunen het dan ook financieel. Hierdoor kunnen aangesloten bedrijven van OOM en A&O Metalektro deze training vaak kosteloos volgen. Kijk hiervoor op: https://www.oom.nl/Regelingen/Praktijkopleiders.
 
Data en locaties
Bij voldoende aanmeldingen wordt de training op de volgende data uitgevoerd:
 • Nieuwegein 29 september en 13 oktober 2022
 • Alkmaar 19 oktober en 26 oktober 2022
 • Zwolle 9 november en 16 november 2022
 • Rotterdam 23 november en 30 november 2022
 • Eindhoven 1 december en 15 december 2022

Maak uw keuze en schrijf u in!