In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Gekwalificeerd praktijkbeoordelaar

Gekwalificeerd praktijkbeoordelaar

Het roc is in het kader van de diplomering verantwoordelijk voor de eindbeoordeling –ook wel kwalificerende beoordeling- van hun studenten en dus uw stagiair (BOL) en leerlingwerknemer (BBL). Voor de uitvoering van de eindbeoordeling maakt het roc steeds meer gebruik van beoordelaars uit het bedrijfsleven.

Immers wie kan er beter een aankomend vakman beoordelen dan het bedrijfsleven/de vakmensen zelf? Je weet als geen ander wat jouw werknemer moet kennen en kunnen in zijn werk en waarover hij of zij moet beschikken.

Om die beoordeling goed te kunnen doen is het belangrijk dat de beoordelaar uit het bedrijf over de juiste competenties beschikt.
 
OOM vindt dit het ook van belang dat het kwaliteitsniveau van de praktijkbeoordelaar op peil blijft en organiseert daarom enkele trainingen verspreid over het land.

In deze trainingen wordt gebruik gemaakt van beoordelingsinstrumenten en de examens van Examenservice MEI (ESMEI). Tijdens die trainingen ervaart de deelnemer hoe dat in de praktijk werkt. Daarnaast is de training tot gekwalificeerd praktijkbeoordelaar een mooie ontwikkelingsstap voor de praktijkopleider.
 
Inhoud
De training duurt vier dagdelen (2 dagen) en bestaat uit: 
1: de voorbereiding van een eindbeoordeling
2: beoordelen in de praktijk
3: rapporteren over een eindbeoordeling
4: evalueren van het beoordelingsproces.
 
Didactiek
We werken afwisselend met korte theoretische inleidingen en interactieve werkvormen:
  • opdrachten
  • oefenen met beoordelen van leerlingen
  • groepsgesprekken
Theorie en praktijk gaan in de training hand in hand. Deelnemers krijgen ruimschoots de gelegenheid om te oefenen en er is voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen.
 
Leerdoelen
Na deze training kunnen deelnemers:
  • de basisprincipes van beoordelen toepassen
  • beoordelen met het beoordelingsinstrument
  • een beoordeling voorbereiden
  • een beoordeling uitvoeren en daarbij rekening houden met de rollen en verantwoordelijkheden
  • bewijsmateriaal waarderen
  • een beoordelingsrapportage van een student opstellen
  • het proces van beoordelen evalueren
Resultaat
Aan deze training is geen examen verbonden. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een certificaat. Tevens kun je bij het roc aangeven dat je deze training gevolgd hebt.
 
Aanmelden en vergoeding
De training wordt ook door de opleidingsfondsen OOM en A+O Metalektro als een belangrijk onderdeel van het beroepsonderwijs gezien en ze ondersteunen het dan ook financieel. Hierdoor kunnen aangesloten bedrijven van OOM en A+O deze training vaak kosteloos volgen. Kijk hiervoor op: https://www.oom.nl/Regelingen/Praktijkopleiders.
 
Je kunt je inschrijven voor deze training op de website van OOM www.oom.nl/activiteiten.