Pieter Langeveld

Pieter Langeveld


Rijnmond, Drechtsteden, Westland en Oostland
(06) 304 11 211
p.langeveld@oom.nl

Hoe groot is jouw regio?
‘Mijn regio bestaat uit 1.300 metaalbedrijven met zo’n 12.000 werknemers’, zegt regio-manager Pieter Langeveld. ‘Scheepsbouw,  maintenance maar ook veel verspanings-bedrijven. En er wordt veel internationaal zaken gedaan.’
 
Ben je hier al lang regiomanager?
‘Ooit was ik leraar Nederlands en Frans op een middelbare school. Op een gegeven moment ben ik trainingen gaan geven in het bedrijfsleven en sinds 2009 werk ik bij OOM als regiomanager. De rode draad in mijn
loopbaan is mensen stimuleren in hun professionele ontwikkeling.’
 
Waarom is ontwikkeling belangrijk?
‘Om het functioneren van mensen te verbeteren, én om meer betrokkenheid en motivatie te creëren. Het stimuleert bovendien de samenwerking binnen een bedrijf.’
 
Hoe leren leerlingen in metaal-bedrijven?
‘Er zijn veel factoren die dit beïnvloeden. Daar doe ik momenteel onderzoek naar. Neem de hoge werkdruk in de bedrijven, of hoe er wordt gecommuniceerd met een leerling, de uit-dagingen die een leerling krijgt en hoe het leerplan wordt uitgestippeld. Een goed leertraject is in de praktijk niet zo vanzelfsprekend. Praktijk-begeleiders staan vaak onder hoge werkdruk.’
 
Heb je veel contact met praktijkbegeleiders?
‘Ja, ik spreek hen tijdens bedrijfsbezoeken, maar ook in werkgroepen van het Masterplan Zuid-Holland. Dit project, in samenwerking met de brancheorganisaties van de metaal-bewerking en de installatiebranche en de zes ROC’s in deze regio, heeft als doel om de beroeps-opleidingen opnieuw vast te stellen op basis van input van bedrijven. De praktijkbegeleiders helpen hierbij. Ik vind het geweldig dat zij hiervoor hun kostbare tijd willen vrijmaken.’