In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Slotconferentie Werkplekleren in de Techniek

Nieuwsbrief juni

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Slotconferentie Werkplekleren in de Techniek

Op 19 juni vond in het Akoesticum in Ede de slotconferentie plaats over het onderzoek naar Werkplekleren in de Techniek, een samenwerkingsproject van de technische opleidingsfondsen OTIB, A+O Metalektro, OOMT, OOC, OVP en OOM.

Met een wervelende dansvoorstelling werd aan het eind van de slotconferentie de website www.werkpleklerenindetechniek.nl gelanceerd. Deze website voor werkgevers staat vol met praktische handvatten om werkplekleren in het bedrijf te faciliteren en filmpjes met inspirerende voorbeelden. Naast het onderzoeksrapport Werkplekleren in de Techniek, is deze website een van de eerste resultaten van het gezamenlijke onderzoeksproject van de zes technische opleidingsfondsen naar werkplekleren in de techniek.
 
Twee jaar geleden startte dit onderzoek met de aanvraag en toekenning van een ESF-subsidie. Het doel was om zoveel mogelijk kennis op te halen over werkplekleren in de techniek, om daarmee vervolgens bedrijven te kunnen adviseren over hoe zij werkplekleren gericht kunnen inzetten en optimaliseren. Onderwijskundig adviesbureau TriamFloat werd gevraagd literatuuronderzoek te doen en middels pilotadviestrajecten kennis te vergaren. Zodra alle 32 adviestrajecten zijn afgerond en alle onderzoeksgegevens binnen zijn, zullen de opleidingsfondsen de resultaten vertalen naar hun eigen aanbod.
 
Boeiend middagprogramma
De slotconferentie markeerde het einde van het onderzoek. 140 deelnemers -medewerkers van opleidingsfondsen, sociale partners, SBB, techniekbedrijven en andere geïnteresseerden- waren naar het Akoesticum in Ede gekomen om te horen wat het had opgeleverd. In de voormalige militaire Frisokazerne -nu trainingscentrum voor de podiumkunst- was een boeiend middagprogramma georganiseerd, dat startte met een lezing van prof. dr. Joseph Kessels. De hoogleraar-emeritus Human Resource Development hield een overtuigend betoog voor meer kennisontwikkeling op de werkvloer, en toonde aan wat daarvoor wel (gespreid leiderschap, sturen op bekwaamheid, autonomie en verbinding), en niet (focussen op productiedoelen) nodig is.
 
Na de lezing volgden de deelnemers in groepen drie verschillende workshops over de adviestrajecten door TriamFloat. Welke vragen leven er bij de bedrijven als het gaat om werkplekleren? Welke interventies pasten ze op advies van TriamFloat toe en wat is daarvan het resultaat? Op www.werkpleklerenindetechniek.nl zijn verschillende goede voorbeelden te zien. Onder andere dat van Polderstaal, een metaalbedrijf dat zich afvroeg hoe het zijn medewerkers breder inzetbaar kon maken op de werkvloer. Door een systeem van job rotation in te voeren zijn inmiddels veel medewerkers en zelfs uitzendkrachten allround inzetbaar. Bonus: het werk is er voor de medewerkers afwisselender en interessanter op geworden.
 
Sectoroverstijgend
Uit de algemene workshop bleek dat de vraagstukken waar techniekbedrijven tegenaan lopen op het gebied van werkplekleren sectoroverstijgend zijn. De opleidingsfondsen ervaarden de samenwerking op dit onderwerp dan ook als zinvol en kijken er positief op terug. Ook de resultaten van de adviestrajecten stemden tot tevredenheid. ‘Werkplekleren past heel goed bij de cultuur van de techniek. Mooi om te zien dat de adviestrajecten hebben geleid tot enthousiasme bij de medewerkers’, zei Erik Yperlaan. Tot zover de opbrengst tot nog toe. Het is nu aan de opleidingsfondsen om de opgehaalde kennis een plek te geven in het eigen aanbod. En daar komt ongetwijfeld ook nog wat informeel werkplekleren in de eigen organisaties aan te pas.