Vakcentrum Maakindustrie

Nieuwsbrief augustus

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Vakcentrum Maakindustrie

OBM Midden Nederland en ROC Midden Nederland tekenden een intentieverklaring om samen het Vakcentrum Maakindustrie op te richten. Directeur OBM Midden Nederland Ronald den Butter vertelt over nut en noodzaak.

Wat is de ambitie van het Vakcentrum Maakindustrie?
‘Hét opleidingscentrum voor iedereen die bij de maakindustrie betrokken is. Het vakcentrum is nauw verbonden met de bedrijven uit de maakindustrie, en werkt vanuit een bedrijfscultuur. De opleidingen zijn actueel en praktijkgericht, de marktvraag is bepalend voor de inhoud van de opleidingen. Schools leren wordt verweven met het leren in de beroepspraktijk. Het vakcentrum heeft een aanbod voor iedereen die bij de maakindustrie betrokken is, van leerling tot werknemer. Het biedt kwalificerende mbo-opleidingen aan, zowel in de BOL als BBL, maar ook cursussen en trainingen voor werknemers, gericht op de metaalbewerking en de machinebouw. De opleidingen zijn modulair opgebouwd, en ook in de avonduren te volgen.’
 
Wat maakt dit plan bijzonder?
‘Bij een bestaande Publiek Private Samenwerking (PPS) is er in het land nu vaak sprake van een samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijven vanuit 2 organisaties met gescheiden verantwoordelijkheden. Bedrijven in de maakindustrie willen graag een bijdrage leveren aan de verbetering van het beroepsonderwijs. Ze willen graag samen met het beroepsonderwijs invulling geven aan de inhoud van de beroepsopleidingen. Dat kan ook: kwalificatiedossiers geven de mogelijkheid om regionaal invulling te geven aan bijv. de keuzedelen. De randvoorwaarde bij het oprichten van het vakcentrum is daarom dat de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderwijs gezamenlijk wordt gedragen en alle beslissingen echt samen worden genomen.’
 
Wanneer moet het Vakcentrum Maakindustrie er staan?
‘Op 2 juli hebben we een intentieverklaring ondertekend. Het is de bedoeling dat we die het komend schooljaar volledig uitwerken tot een samenwerkingsovereenkomst. Daarna, begin volgend schooljaar, kunnen we starten met de praktische zaken. Dus het heeft nog even tijd nodig voor het centrum er daadwerkelijk staat.’
 
Ben je blij dat de intentieverklaring er ligt?
‘Zeker, meer dan! Tien jaar geleden startte ons OBM met 10 leerlingen, nu zijn het er 320. In de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs is meer structuur nodig om de volgende kwalitatieve stappen te zetten. In een organisatie waarvoor je samen verantwoordelijk bent, kun je veel beter structuur creëren dan vanuit twee aparte organisaties. Met de intentieverklaring hebben we de deur geopend naar duurzame toekomst, waarin we ten volle kunnen profiteren van de mogelijkheden die de bedrijven en het beroepsonderwijs te bieden hebben.’
 
Lees het persbericht over de ondertekening van de intentieverklaring voor de oprichting van het Vakcentrum Maakindustrie.