In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Eerste nationale O&O-conferentie

Nieuwsbrief april

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Eerste nationale O&O-conferentie

Met 24 andere O&O-organisaties en hun sociale partners organiseerden we op vrijdag 6 april de eerste nationale O&O-conferentie over een leven lang ontwikkelen. Waarover ging deze bijeenkomst? Een verslag.

 

Welke oplossingen zijn er voor de actuele vragen over een leven lang ontwikkelen, eigen regie en intersectoraal samenwerken? Die vraag stond centraal tijdens de eerste O&O-conferentie, die plaatsvond bij de Stichting van de Arbeid in Den Haag en werd bezocht door zo’n 200 deelnemers van werkgevers- en werknemersorganisaties, ministeries en opleidingsfondsen.

Noodzaak leercultuur

Minister Wouter Koolmees van SZW vertelde dat hij de omslag naar een leercultuur dringend noodzakelijk acht. De SER-voorzitter Mariëtte Hamer liet weten dat de SER een doorbraak op het gebied van een leven lang leren met een beweging van onderop wil aanjagen. Daarbij wordt de O&O-organisaties door beiden een belangrijke rol toebedeeld.

Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Marc van der Meer benadrukte in zijn presentatie de meerwaarde van opleidingsfondsen omdat zij expertise en handelend vermogen weten te combineren. Doekle Terpstra van Uneto-VNI vertelde voor de gewenste doorbraak op gebied van een leven lang leren niets te zien in het optuigen van nieuwe samenwerkingsverbanden of het individueel scholingsbudget, maar wel in het meer vraaggericht werken van de O&O-organisaties.

Behalve uit presentaties bestond het middagprogramma ook uit interactieve programmaonderdelen, zoals groepstafels over verschillende stellingen, een forum met bestuurders van O&O-organisaties die geïnterviewd werden door het publiek en een interview door dagvoorzitter Tom van ’t Hek van FNV-voorzitter Han Busker en directeur Sociale Zaken bij VNO-NCW en MKB-Nederland Harry van de Kraats. 

Matchmaker

Op de conferentie werd duidelijk dat de noodzaak en de urgentie van een leven lang ontwikkelen niet ter discussie staat. De gedachte dat het opleiden van werknemers een gedeelde verantwoordelijkheid is, werd breed gedeeld. Net als de overtuiging dat alleen een scholingsbudget onvoldoende stimulans biedt voor een leven lang ontwikkelen.

De O&O-organisaties krijgen als matchmaker tussen werkgever en werknemer een belangrijke rol toebedeeld bij het stimuleren van een leercultuur. Op 30 mei worden ze verwacht op een bijeenkomst van de SER, om samen de schouders te zetten onder een leven lang ontwikkelen.

De nationale O&O-conferentie wordt voortaan jaarlijks georganiseerd. Een uitgebreid verslag van de O&O-conferentie lees je in de O&O-krant.