Resultaten themaperiode Verspanen

Nieuwsbrief april

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Resultaten themaperiode Verspanen

1 oktober 2017 tot 31 maart 2018 organiseerden we een themaperiode Verspanen. Wat is er gebeurd, waarom en wat zijn de resultaten? 

OOM wil exact op de hoogte zijn van de technologische ontwikkelingen in de metaalbewerking en de gevolgen daarvan voor het vakmanschap. Gezien de breedte van de sector hebben we vorig jaar gekozen voor een branche-specifieke benadering. Per branche halen we expertise op en maken we een relevant aanbod en zetten dat in de schijnwerpers met een themaperiode.

Waarom verspanen?

Uit de Benchmark Verspanen 2017 van de Koninklijke Metaalunie, Made in Holland en ESEF bleek dat het aantal scholingsuren bij de 727 verspanende bedrijven in het mkb-metaal opnieuw was gedaald. (Gemiddeld 56 procent besteedde minder dan 1 dag per jaar per medewerkers aan scholing en training, 32 procent besteedde er minder dan 4 uur aan.) Terwijl het overgrote deel van de bedrijven aangaf steeds moeilijker aan geschikt personeel te komen en de meeste bedrijven hebben geïnvesteerd in complexe en kapitaalintensieve machines. Genoeg redenen om te kijken of we iets voor de verspaning konden betekenen.

Acties

We trapten de themaperiode af met twee expertbijeenkomsten. Journalist Frank Coenen van Made in Europe gaf daarop een presentatie over de eisen aan het vakmanschap van de verspaner 4.0. Met leveranciers, brancheorganisaties en werkgevers van verspanende bedrijven bespraken we wat de invloed is van de technologische ontwikkelingen op het vakmanschap en wat OOM zou kunnen doen om te ondersteunen. De resultaten verwerkten we in de publicatie Verspanen verandert, die we verspreidden onder alle verspanende bedrijven in het mkb-metaal. Over het tekort aan verspaners luidden we de noodklok op de sociale media en met een persbericht naar de landelijke media.

OOM-aanbod

Op basis van de expertbijeenkomsten selecteerden we meer dan 400 cursussen voor verspaners, waarvoor we aantrekkelijke vergoedingen aanboden. Dit aanbod brachten we onder de aandacht van werkgevers en werknemers in ons magazine Metaaljournaal, dat in het teken stond van de ontwikkelingen in de verspaning, en in deze nieuwsbrief. Maar ook door persoonlijk contact: onze buitendienstmedewerkers bezochten en belden meer dan 60 procent van de verspanende bedrijven om ze te informeren over de themaperiode. Bovendien organiseerden we twee themabijeenkomsten Verspanen voor werkgevers in Eindhoven en in Rotterdam. Voor deze activiteiten hadden we 650.000 euro begroot.

En, wat zijn de resultaten?

In totaal hebben 421 deelnemers een cursus of een opleiding in hun vakgebied gevolgd. Het gaat daarbij met name om cursussen CAD/CAM, CNC-draaien/frezen, Industriële automatisering, verspanen on the job en leidinggeven.

Voor de themaperiode Verspanen was veel belangstelling, ook buiten de inner circle. Bovendien is toegezegd dat er in de benchmark 2019 meer aandacht wordt besteed aan opleiden.