In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe gaat het met het project Werkplekleren?

Nieuwsbrief april

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Hoe gaat het met het project Werkplekleren?

Hoe kan informeel leren in de techniek beter, sneller en leuker? Vorig jaar startten we samen met 5 andere technische opleidingsfondsen een onderzoek. Beleidsadviseur Jolanda Janssen vertelt over de stand van zaken.

Wat hield het project Werkplekleren ook alweer in?

Met de technische opleidingsfondsen OTIB, OVP, OOMT, A+O Metalektro en OOC hebben we in 2017 een ESF-subsidie aangevraagd om gezamenlijk te onderzoeken hoe werkplekleren in de techniek ingezet en verbeterd kan worden. TriamFloat, adviseur in onderwijskundige diensten, gaven we de opdracht om deskresearch te doen naar hoe werkplekleren vaker kan worden ingezet. Ook vroegen we ze om een 30-tal pilot-adviestrajecten uit te voeren bij techniekbedrijven. Zelf zijn we bij onze eigen metaalbewerkingsbedrijven op zoek gegaan naar goede voorbeelden van werkplekleren om daaruit lering te trekken. We willen zoveel mogelijk kennis ophalen, delen en vertalen naar een adviesaanbod voor de verschillende fondsen.’

Hoe ver zijn jullie daar nu mee?

‘De adviseurs van TriamFloat zijn gestart met pilot-adviestrajecten bij 32 techniekbedrijven. Zo is al veel expertise opgehaald, bijvoorbeeld over vragen die werkgevers hebben over werkplekleren, en hoe je daarmee begint. Bovendien is het onderzoeksrapport van TriamFloat gepubliceerd onder de titel Werkplekleren in de techniek, dat is te lezen op onze website. Er is veel belangstelling voor vanuit andere O&O-organisaties, sociale partners en de politiek.’

Welke acties staan er nu nog op stapel?

‘Er lopen dus nog een aantal adviestrajecten. Verder bekijken we binnen OOM hoe we de opgedane kennis kunnen vertalen naar ons aanbod. Denk aan adviestrajecten, workshops voor kennisoverdracht of het borgen van kennis in je organisatie, etc. We zijn ook bezig met het ontwikkelen van een ‘toolbox’ met instrumenten die werkgevers kunnen inzetten om samen met een adviseur het werkplekleren in hun bedrijf te stimuleren.’

Zou er niet ook nog een conferentie volgen?

‘Ja, dat klopt! Om te delen wat we hebben gezien en geleerd organiseren we op 19 juni een slotconferentie voor medewerkers van O&O-organisaties, de sociale partners, de bedrijven die meededen aan de pilot-adviestrajecten en politici. En daarna begint het pas echt, voor ons bij OOM. We moeten expert worden in werkplekleren door learning on the job.’

Wat zijn jouw bevindingen over het project tot nog toe?

‘De samenwerking met de andere technische opleidingsfondsen heeft veel opgeleverd. Samen krijg je gewoonweg meer voor elkaar dan alleen. We hebben veel geleerd, en het is wel duidelijk dat O&O-organisaties echt iets kunnen betekenen bij het ondersteunen van bedrijven op het gebied van werkplekleren. Aan de ene kant kunnen we het allemaal, maar toch is het verschrikkelijk ingewikkeld, omdat het raakt aan zoveel verschillende aspecten in een bedrijf. Maar ik denk dat alle werkgevers het kunnen. Ze moeten er gewoon mee beginnen en vooral niet bang zijn om iets uit te proberen.’

Meer weten over het project Werkplekleren? Lees het rapport.