‘Coachingstraject gaat online door’

Nieuwsbrief januari

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

‘Coachingstraject gaat online door’

Hoe gaat dat, een coachingstraject voor praktijkopleiders in coronatijd? Anneke Scheurink coacht een groep van 9 praktijkopleiders in de regio Twente. ‘De meeste individuele gesprekken gaan nu via WhatsApp of Teams’.

Kun je iets over jezelf vertellen?
‘Als consultant bij Soweco-Extend adviseer ik ondernemers bij het verkrijgen van een PSO-certificaat (Prestatieladder Socialer Ondernemen). Daarbij geef ik al enkele jaren trainingen aan onder andere praktijkopleiders in de regio Twente. Eerst op het gebied van communicatie en nu voor het eerst een coachingstraject.’
 
Hoe doe je dat, praktijkopleiders coachen op afstand?
‘We zijn in februari begonnen met een gezamenlijke bijeenkomst in een Van der Valk-Hotel. Daar hebben de deelnemers kennisgemaakt, hun verwachtingen voor het traject uitgesproken en verteld waar ze zoal tegenaan lopen in de begeleiding van leerlingen. Op basis daarvan hebben ze hun leerdoelen geformuleerd in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Daaraan werken we in individuele gesprekken. Die gaan nu door via WhatsApp of Teams, al zijn er ook praktijkopleiders die liever live afspreken. Die hoop ik begin komend jaar weer te kunnen zien, wanneer we hopelijk ook het traject gezamenlijk kunnen afsluiten.’
 
Wat zijn de kwesties waar praktijkopleiders mee zitten?
‘Wat vaak terugkomt is: Hoe spreek ik leerlingen aan, als ze bijvoorbeeld te laat komen, hun opdrachten niet goed uitvoeren, of snel zijn afgeleid? Een goede tweede is de spagaat van veel praktijkopleiders tussen begeleiding en productie. Productie gaat toch vaak voor. Ook dan is de vraag hoe je dat aan de kaak stelt, maar dan bij de leidinggevende. En de laatste kwestie is de belevingswereld van jongeren. De mobiele telefoon bijvoorbeeld, die ze steeds pakken om hun sociale media bij te houden. Praktijkopleiders denken al snel: Hou daarmee op, leg weg en werk aan je toekomst. Ze vinden het lastig om te beseffen dat jongeren nog een werkhouding moeten aanleren.’
 
Hoe ga je te werk, bij die individuele gesprekken?
‘We bespreken de leerdoelen uit het POP of praktijksituaties die zich hebben voorgedaan en waarover de praktijkopleider niet helemaal tevreden is. Ik probeer hem of haar op een andere manier naar situaties te laten kijken. Hoe had je ook kunnen reageren? Wat had daarvan het voordeel geweest? Als je bijvoorbeeld uit je slof schiet, omdat een leerling te laat is, dan zorgt dat voor verwijdering. Als de leerling te laat binnenkomt, kun je ook zeggen: Hé, stond de brug open? Dan heb je een opening voor een gesprek.’
 
Welke valkuilen leer je praktijkopleiders vermijden?
‘Vanuit hun betrokkenheid zijn praktijkopleiders vaak geneigd om snel in te vullen wat het probleem is en staan ze direct klaar om het even op te lossen. Maar het is beter om de leerling te laten inzien dat hij een probleem heeft en hem te leren het zelf op te lossen.’
 
Interesse in een coachingstraject voor praktijkopleiders? Kijk op onze activiteitenkalender om te zien wanneer er weer een wordt georganiseerd.

Al onze informatie voor praktijkopleiders vind je nu bijeen op
oom.nl/praktijkopleider.