In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

‘BVM heeft veel persoonlijke aandacht voor leerling’

Nieuwsbrief januari

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

‘BVM heeft veel persoonlijke aandacht voor leerling’

Wat zijn Bedrijfsvakscholen in de Metaaltechniek (BVM’s)? En waarom zou je je leerling voor deze opleiding aanmelden of zelf lidbedrijf worden? We vroegen het Jacques de Groot, directeur van De Techniek Academie in Harderwijk.

Wat zijn BVM’s precies?
‘Bedrijfsvakscholen in de Metaaltechniek zijn samenwerkingsverbanden van werkgevers in de metaalbewerking die gezamenlijk de bbl-opleiding van leerlingen verzorgen. De leerlingen volgen een maatwerkprogramma dat is afgestemd op de behoefte van metaalbedrijven in de regio. Deze opleidingsroute is ook wel bekend onder de naam scholingspool, maar is aangepast om duidelijk te maken wat we doen.’
 
Waarin verschilt de opleiding aan een BVM nog meer van een reguliere bbl-opleiding?
‘Naast de wekelijkse theoriedag van het roc volgen de leerlingen nog een extra dag per week praktijkles van de BVM. Daardoor hoeven bedrijven de basisvaardigheden niet op de werkvloer aan te leren. De theorie beklijft ook beter, omdat theorie- en de praktijklessen aan elkaar worden gekoppeld of bij sommige roc’s zelfs worden geïntegreerd. In het lesprogramma kunnen we rekening houden met de individuele wensen van bedrijven als het gaat om de opleiding van hun leerlingen of zij-instromers. Bovendien hebben we veel persoonlijke aandacht voor de leerling. We zitten er echt achteraan. Wij worden gefinancierd door onze lidbedrijven, dus als een leerling zijn best niet doet, hebben wij een probleem.’
 
Zie je die verschillen terug in de resultaten?
‘Jazeker. Het slagingspercentage van BVM’s is aanmerkelijk hoger dan bij de reguliere bbl-opleidingen. Een slagingspercentage van 75 procent is een vereiste, als je in aanmerking wilt komen voor erkenning van OOM, die de kwaliteit van de opleiding monitort. Maar er zijn ook BVM’s die regelmatig een slagingspercentage van meer dan 85 procent behalen. Door de persoonlijke aandacht is het aantal leerlingen dat voortijdig uitvalt bij veel BVM’s bovendien minder dan 15 procent.’
 
Waarom is het voor bedrijven interessant om lid te worden van een BVM?
‘Door lidbedrijf te worden van een BVM kunnen zij invloed uitoefenen op de inhoud van het onderwijs van hun toekomstige medewerkers. BVM’s spreken namens de bedrijven met de roc’s over het onderwijsprogramma, het zijn voor roc’s representatieve en goede gesprekspartners. BVM’s doen ook veel aan promotie van de (metaal)techniek onder jongeren, vaak in samenwerking met de regionale vmbo’s. Door lid te worden dragen bedrijven dus bij aan de instandhouding en de ontwikkeling van sterk techniekonderwijs in de regio en investeren ze in hun toekomstige medewerkers.’
 
Nu je dat zegt: hoe gaat het met de instoom van leerlingen?
‘Bij ons gaat het met de instroom redelijk; we hebben nu 122 leerlingen, waarvan de helft een opleiding doet in de metaaltechniek. Maar het aantal leerlingen voor het mbo zal de komende jaren afnemen, in sommige regio’s tot wel 30 procent. Dat is puur een demografisch gegeven. Een aantal BVM’s voelt de pijn al. Maar: het aantal zij-instromers uit andere sectoren groeit. Daar liggen de kansen voor bedrijven én BVM’s. Het grote voordeel van de opleiding aan een BVM is dat zij-instromers snel productief zijn in de bedrijven, omdat ze ook gericht praktijkonderwijs krijgen.’
 
Bedrijven die via een BVM een leerling opleiden (scholingspoolroute) krijgen een hogere Leerwerkbijdrage van OOM. Dat doen wij omdat deze opleiding een hogere investering vraagt van bedrijven. Bovendien is het opleidingsrendement- dat door OOM regelmatig wordt gecontroleerd-hoog. Lidbedrijf worden van een BVM? Kijk hier voor de contactgegevens van alle BVM’s.