In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe OOM helpt bij SLIM-projecten

Nieuwsbrief februari

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Hoe OOM helpt bij SLIM-projecten

Voor initiatieven die leren en ontwikkelen in het mkb stimuleren, kun je binnenkort een SLIM-subsidie aanvragen. OOM kan deze projecten meefinancieren en adviseren bij de uitvoering ervan.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart 2020 kun je als mkb-ondernemer een aanvraag indienen om o.a.:
  • de scholings- en ontwikkelbehoeften van je medewerkers inzichtelijk te maken en uit te werken tot een opleidings- of ontwikkelplan.  
  • loopbaanadviezen voor je werknemers te krijgen of
  • de kennis en vaardigheden van je medewerkers verder te ontwikkelen tijdens het werk (werkplekleren).

Een SLIM-subsidie vraag je aan op www.slimwerkgeven.nl. Bij het formuleren en indienen van de aanvraag kan OOM helaas niet helpen.

Ontwikkelbudget
OOM kan projecten waarvoor een SLIM-subsidie wordt ontvangen, meefinancieren met het Ontwikkelbudget. Zodra je een SLIM-subsidie toegewezen hebt gekregen, kun je dit budget bij ons aanvragen. Daarvoor gelden wel enkele voorwaarden, namelijk:
  • het Ontwikkelbudget is bestemd voor nog niet gesubsidieerde kosten,
  • deze kosten worden extern gefactureerd (interne uren of directe loonkosten van personen in het bedrijf komen niet in aanmerking voor het Ontwikkelbudget),
  • je aanvraag past binnen de voorwaarden van het Ontwikkelbudget en er is nog voldoende budget beschikbaar voor deze regeling.
Aanvragen?
Met je beschikking op je SLIM-aanvraag kun je een Ontwikkelbudget aanvragen op www.mijnoom.nl. Wil je eerst meer lezen over deze regeling? Ga dan naar https://www.oom.nl/Regelingen/Ontwikkelbudget.
 
OOM-advies
Onze regiomanagers kunnen je kosteloos adviseren bij het opleiden en het versterken van de leercultuur in je bedrijf. Ook voor de uitvoering van het project waarvoor je een SLIM-subsidie hebt aangevraagd, kun je vragen om OOM-advies. Neem daarvoor contact op met je regiomanager.