In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

‘Regelmatig onderhoud van basisvaardigheden wordt de norm’

Nieuwsbrief maart

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

‘Regelmatig onderhoud van basisvaardigheden wordt de norm’

Met de slogan Doe je basis. begint OOM deze week de campagne Basisvaardigheden in de metaal. Wat kunnen we daarvan verwachten? Jolanda Janssen, hoofd Beleid, geeft tekst en uitleg.

Basisvaardigheden, wat zijn dat precies?
‘Basisvaardigheden is een veelgebruikt begrip in het onderwijs voor vaardigheden die noodzakelijk zijn om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Daarbij wordt gedoeld op taal, rekenen en digitale vaardigheden. Bij OOM hanteren we een iets bredere definitie. Behalve taal, rekenen en digitale vaardigheden scharen we ook persoonlijke en technische vakvaardigheden onder basisvaardigheden. Al deze vaardigheden zijn essentieel voor de medewerkers in onze sector.’
 
Waarom zijn basisvaardigheden zo belangrijk?
‘Ook in onze sector worden steeds meer bedrijfsprocessen gedigitaliseerd. En het einde van de digitale innovaties is nog lang niet in zicht. Er zal de komende jaren nog snel en veel veranderen in de metaalbedrijven en daarmee in het werk. Om die snelle veranderingen te bij te kunnen houden en zich te kunnen blijven ontwikkelen in het vak, is het noodzakelijk dat medewerkers naast Nederlandse taal en rekenen ook de basis van hun vak beheersen en voldoende digitale en persoonlijke vaardigheden hebben.’
 
Waarom deze campagne?
‘We willen werkgevers en werknemers bewust maken van het belang van basisvaardigheden. Het werk wordt door de toenemende digitalisering behoorlijk complex. Medewerkers moeten steeds vaker data uitlezen van machines die zijn uitgerust met sensoren, om maar een voorbeeld te noemen. Bijblijven gaat niet vanzelf. Met de campagne willen we bereiken dat het normaal wordt om de basisvaardigheden te onderhouden en regelmatig op te frissen. Zo willen we voorkomen dat medewerkers vastlopen in de ontwikkelingen en hun baan verliezen.’
 
Wat gaan we op korte termijn merken van de campagne?
‘Basisvaardigheden zullen nog belangrijker worden in onze communicatie. Ook kunnen werknemers via de website oom.nl/basisvaardigheden gratis een training op het gebied van basisvaardigheden volgen. Dit aanbod van meer dan 150 trainingen wordt komende tijd nog uitgebreid. Bovendien hebben we de website oom.nl/taal-en-rekenen gelanceerd, waarop we leidinggevenden en collega’s informatie en handvatten aanreiken voor het herkennen, bespreekbaar maken en aanpakken van laaggeletterd- en laaggecijferdheid.’
 
Waarom speciale aandacht voor laaggeletterdheid?
‘In het mkb-metaal ligt het percentage medewerkers dat moeite heeft met taal en rekenen boven het landelijk gemiddelde. Voor deze medewerkers vormt de toenemende digitalisering een extra uitdaging. Laaggeletterdheid gaat vaak gepaard met beperkte digitale vaardigheden, waardoor deze groep mensen een verhoogd risico loopt op uitval. Bovendien kan laaggeletterdheid leiden tot onveilige situaties op de werkvloer en problemen in de privésfeer, zoals schulden of gezondheidsproblemen, die vaak ook merkbaar zijn op het werk. Daarom voelen we de urgentie om dit probleem nu samen met de bedrijven aan te pakken.’
 
Hoe wordt de campagne bekostigd?
We maken hiervoor gebruik van de MDIEU-subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat is een sectorsubsidie die is bedoeld voor initiatieven die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen. Bij de aanvraag hebben we samengewerkt met de sociale partners. Samen geven we de medewerkers een duwtje in de rug, zodat ze op een prettige manier hun pensioen kunnen halen in onze mooie sector.’
 
Kijk voor meer informatie op www.oom.nl/basisvaardigheden en www.oom.nl/taal-en-rekenen.