Techniekonderwijs voor ieder kind

Nieuwsbrief maart

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Techniekonderwijs voor ieder kind

Goed nieuws! Techkwadraat kan van start. Op 18 maart gaf het kabinet groen licht voor dit programma om techniekonderwijs voor ieder kind toegankelijk te maken.

Op advies van de Nationale Groeifondscommissie gaf het kabinet vorige week maandag zijn goedkeuring aan Techkwadraat. Aan dit programma werd een bedrag van 351,6 miljoen euro toegekend (waarvan 205,8 miljoen voorwaardelijk).

Met deze toekenning kunnen regionale en landelijke partners zoals bedrijven, scholen en buitenschoolse organisaties overal in Nederland leerrijke omgevingen gaan creëren. Daar kunnen kinderen en jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen op het gebied van techniek, technologie, ICT, (natuur)wetenschappen en praktijkvaardigheden.

Techkwadraat
Het doel van Techkwadraat is om ieder kind de kans te geven talenten en nieuwsgierigheid te ontwikkelen, ongeacht zijn/haar achtergrond of sociaal-economische status. Kinderen worden van jongs af aan vertrouwd gemaakt met technologie, zodat ze er de waarde van leren inschatten en er de mogelijkheden van gaan inzien.

Daarbij wordt met dit programma het effect van de activiteiten van de bestaande samenwerkingsverbanden in de regio op gebied van technologieonderwijs vergroot.

Techkwadraat is een Nationaal Groeifondsproject van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en het Platform Talent voor Technologie (penvoerder).

Goed nieuws
De directie van het Platform Talent voor Technologie is blij met het nieuws. Want door Techkwadraat kunnen alle kinderen en jongeren met technologie in aanraking komen. Zo krijgen zij allemaal de stevige basis van technische, digitale en praktische vaardigheden die zo hard nodig is. Ook helpt het programma hen om zich breder te oriënteren op hun mogelijkheden, zodat ze beter in staat zijn om een weloverwogen beroepskeuze te maken. Daarbij vermenigvuldigt Techkwadraat de impact van bestaande initiatieven in het onderwijs zoals Sterk Techniekonderwijs (vmbo) en Katapult (mbo/ho).

Volgende stap
Met de toekenning kan de volgende stap worden gezet. Scholen, bedrijven en buitenschoolse organisaties zoals musea, bibliotheken verenigingen kunnen zich aansluiten bij bestaande samenwerkingen in de regio. Na de zomer wordt bekend gemaakt hoe de subsidieregeling eruit zal zien en hoe de regionale samenwerkingsverbanden worden ondersteund. Bovendien wordt een landelijke kennis- en ondersteuningsstructuur ingericht om onder andere kennisuitwisseling te stimuleren, aansluiting op het onderwijs te realiseren en kennis te borgen.

Aansluiten bij een regionaal samenwerkingsverband? Bekijk de netwerkkaart op www.techkwadraat.nl.