Leerwerkbijdrage schooljaar 2019/2020

Leerwerkbijdrage schooljaar 2019/2020

TAM bijdrage voor bedrijven die een bbl-leerling in dienst hebben of aannemen in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020

Het opleiden van leerlingen in het bedrijf vergt in deze crisistijd grote inspanningen. Om de leerwerkbedrijven in deze periode extra te ondersteunen, heeft OOM de Tijdelijke Additionele Maatregel (TAM) nieuw leven ingeblazen. De TAM is een eenmalige bijdrage van € 1.250 bovenop de Leerwerkbijdrage voor bedrijven die een bbl-leerling in dienst hebben of aannemen in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020 en recht hebben op een Leerwerkbijdrage. De bedrijven die aanspraak op kunnen maken op deze bijdrage ontvangen automatisch bericht hoe ze deze bijdrage kunnen aanvragen.

Voor wie?

Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een leerling in dienst hebben.

Maximale bijdrage

  • €2.300 tot €3.800 per leerling per jaar, afhankelijk van de opleidingsroute.

Voor welke opleidingen?

Voorwaarden

  1. Het bedrijf is een erkend leerbedrijf.
  2. De leerling heeft een dienstverband.
  3. De leerling volgt een door het ministerie van OC en W erkende opleiding.
  4. Maximaal 5 leerlingen per bedrijf (een onderbouwd verzoek voor verruiming van deze limiet kan worden gericht aan het bestuur van OOM).
  5. Er kan gedurende de opleidingsperiode van de leerling een bijdrage worden aangevraagd.

Hoe aanvragen?

Aan te vragen via www.mijnoom.nl

Meer informatie

Mail naar info@oom.nl of bel met telefoonnummer 0172-52 15 55 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur).