Lasschool voor statushouders en zij-instromers

Nieuwsbrief juni

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Lasschool voor statushouders en zij-instromers

Om werkgevers te helpen bij hun zoektocht naar vakmensen, stelde OOM voor 2019 budget beschikbaar voor projecten die de zij-instroom bevorderen. Demko Metaalconstructies uit Herwijnen vroeg een bijdrage aan voor de opleiding van statushouders en zij-instromers in een eigen lasschool.
 

 ‘Als je het hem uitlegde met plaatjes, werkte hij als een jekko. Maar als je alleen vertelde wat hij doen moest, zei hij ja, maar deed hij nee.’ Een Syrische medewerker bracht directeur Dirk-Jan Schriek op een idee. ‘Bij een inburgeringscursus leren de deelnemers wel hoe ze een brood moeten bestellen of een praatje houden over het weer, maar technisch jargon krijgen ze er niet mee. Bovendien: deze medewerker kon wel lassen, maar had geen ervaring met de in Nederland gangbare lastechnieken en apparatuur.’
 3B_artikel_statushouders.jpg

Eigen lasschool
In gesprekken met naaste medewerker Marcel de Joode en werk-leerbedrijf AVRES -dat voor gemeenten in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden de Participatiewet uitvoert- werd het idee om een eigen lasschool op te richten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt concreter. ‘De behoefte aan personeel in de metaalbewerking is groot. Het wordt steeds moelijker om gemotiveerde mensen met een basisopleiding en laservaring te vinden. Statushouders en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen vaak graag aan het werk, laten we met hen ons personeelskapitaal aanvullen.’
 
Branchespecifieke woorden
Met een lerares Nederlands, een lasleraar, medewerkers van AVRES en Demko werd een programma geschreven, waarmee statushouders en zij-instromers in drie maanden worden opgeleid tot lassers. Aan het begin van de opleiding krijgen ze een aantal weken les in Nederlandse taal, met name op het gebied van branchespecifieke woorden. Ook omgangsvormen op het werk, gedragsregels en het voeren van sollicitatiegesprekken komen aan de orde. Daarna volgt een lasopleiding van vijf weken, die wordt afgesloten met het landelijk lasexamen NIL, niveau 1.
 
Sociale betrokkenheid
In de afgelopen maanden zijn bij wijze van pilot, vier statushouders en een langdurig werkloze bij Demko opgeleid. Zij zijn inmiddels allemaal begeleid naar een baan dichtbij hun woonplaats. ‘Natuurlijk hopen we dat er uiteindelijk ook iemand tussen zit voor ons, maar dat is niet belangrijkste reden om de lasschool op te starten, het gaat ons ook om sociale betrokkenheid.’
 
Meerdere cursussen per jaar
Op dit moment wordt een tweede groep kandidaten samengesteld voor de volgende cursus. De belangstelling is groot. Diverse metaalbedrijven hebben Demko gevraagd of zij er hun medewerkers kunnen laten opleiden of hebben interesse in een kandidaat die de opleiding heeft afgerond. Ook zijn er andere werk-leerbedrijven die hun kandidaten bij Demko willen laten opleiden. De intentie is om gedurende een aantal jaren meerdere cursussen per jaar te verzorgen.
 
Impulsbudget
Het opleidingstraject is gefinancierd door Demko, AVRES en een bijdrage uit het zogenoemde Impulsbudget Zij-instromers. Dit budget van € 500.000,- is beschikbaar gesteld door OOM voor projecten die het aannemen van zij-instromers bevorderen. Hiermee wil OOM bereiken dat het investeren in zij-instroom gemakkelijker en gewoner wordt. Meer projectplannen zijn inmiddels in voorbereiding of liggen ter beoordeling bij de bestuurscommissie.