Erik Yperlaan blikt terug op 2019

Nieuwsbrief december

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Erik Yperlaan blikt terug op 2019

Wat heeft OOM bewerkstelligd in 2019, en wat gaan we doen in 2020? We vroegen het onze directeur Erik Yperlaan. ‘Komend jaar richten we ons vaker rechtstreeks tot werknemers, om hen te prikkelen zelf initiatief te nemen voor ontwikkelen en opleiden.’

Hoe staat het nu met opleiden en ontwikkelen in de branche?
‘Doordat klanten aan de ene kant steeds hogere eisen stellen en er aan de andere kant veel oningevulde vacatures zijn, is de productiedruk bij de bedrijven ontzettend hoog. Daardoor blijft er minder tijd over voor scholing. Toch zie ik bij bedrijven een groeiend urgentiebesef. Er is meer aandacht voor basisvaardigheden bij nieuwe instroom, en voor soft skills bij zittende medewerkers. Ook zijn veel bedrijven bezig hun medewerkers breder inzetbaar te maken, en is er daarnaast een duidelijke behoefte aan specialistisch vakmanschap. Deze ontwikkeling uit zich in een groei van de scholingsdeelname. Onze regelingen voor de ontwikkeling van vakmensen, zoals de Persoonlijke Trainings Toelage (PTT), het Ontwikkelbudget en de Leerwerkbijdrage, zijn in 2019 volledig benut. Daar ben ik heel blij mee.’
 
Hoe speelt OOM in op die groeiende scholingsvraag?
‘Als mensen de behoefte hebben zich te ontwikkelen, is het natuurlijk belangrijk dat er voldoende relevante opleidingsmogelijkheden zijn. Een van onze speerpunten het afgelopen jaar was dan ook het trainingsaanbod. We hebben gericht input opgehaald bij zowel werkgevers als werknemers: wat mis je in het traditionele trainingsaanbod? Op basis daarvan hebben we inmiddels al dertien nieuwe trainingen aangeboden, die volledig aansluiten op de wensen van de doelgroep. De reacties zijn zo positief, dat we overwegen om dit onderdeel te maken van onze standaard dienstverlening.’
 
Wat waren nog meer speerpunten in 2019?
‘Een van de zaken waar we ons op hebben gericht, is zijinstroom. Uit bedrijven kwamen signalen dat de traditionele instroom een beetje opdroogt, dus stelden we een ‘impulsbudget’ van € 500.000 beschikbaar voor projecten die het opleiden en aannemen van zijinstromers bevorderen. Het blijkt dat dit buitengewoon bewerkelijk is, elke kandidaat is maatwerk. Dit vraagt om goed voorbereide projecten, waarmee teleurstelling voor kandidaten en werkgevers wordt voorkomen. We hebben dan ook minder projectplannen kunnen honoreren dan we hebben binnengekregen.
 
Een ander speerpunt in 2019 was de praktijkopleider. Voor praktijkopleiders hebben we in samenwerking met de O&O-organisaties OTIB en A+O speciale dagen georganiseerd, waar zij ervaringen konden uitwisselen met collega-praktijkopleiders. Ook konden zij deelnemen aan coachings- en professionaliseringstrajecten en waren er in verschillende regio’s PO-cafés.
 
Tot slot was er veel te doen rondom de scholingspools. Alle scholingspools hebben een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in het ambitieprogramma om het leeraanbod aantrekkelijker te maken voor bijvoorbeeld leerlingen van vmbo-t of havo.’

Wat zijn precies de plannen voor volgend jaar?
‘Wat betreft de speerpunten: hier gaan we mee verder, om zo het maximale te halen uit de doelen die we onszelf hebben gesteld. Soms liggen de accenten net wat anders: voor praktijkopleiders zal bijvoorbeeld de nadruk meer komen te liggen op deskundigheidsbevordering. En we gaan de mogelijkheden van de scholingspool samen met A+O sterker uitdragen onder de nieuwe naam ‘Bedrijfsvakschool voor de metaaltechniek’. In de loop van 2020 gaan we aan de slag met ons nieuwe strategisch plan voor de komende vijf jaar, waar logischerwijs vast weer nieuwe speerpunten uit zullen komen.’

OOM gaat zich ook vaker rechtstreeks tot de werknemer richten, begrepen we…
‘Dat klopt. We vinden het belangrijk dat werknemers meer eigen initiatief ontwikkelen als het om hun loopbaan gaat. Om hen daarbij te helpen, hebben we influencer Wil van Meeten in de arm genomen, die het land in gaat op zoek naar inspirerende verhalen en producten. Ook is er een speciale werknemersportal ontwikkeld. Je leest er alles over in het nieuwe nummer van Metaaljournaal.’

Ga je zelf nog iets aan scholing doen komend jaar?
‘Ik heb in 2019 deelgenomen aan een interne training programmamanagement. In 2020 ben ik van plan om een aantal conferenties te bezoeken over uiteenlopende onderwerpen. Dat is voor mij een prima manier om frisse kennis op te doen.’