‘Blij met subsidie Sterk Techniek Onderwijs’

Nieuwsbrief juli

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

‘Blij met subsidie Sterk Techniek Onderwijs’

Van de 78 aanvragen in het kader van Sterk Techniek Onderwijs, zijn er al ruim 40 gehonoreerd. Daaronder het Plan van Aanpak Sterk Techniekonderwijs Zuidoost Friesland. Vijf vragen aan penvoerder Joop Vogel, bestuurder van CSG Liudger.

Vanaf september 2018 investeert het kabinet gemiddeld 100 miljoen per jaar extra in techniekonderwijs op het vmbo. Met als doel: duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen om te investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid, zoals het Plan van Aanpak Sterk Techiekonderwijs Zuidoost Friesland.

1. Wie kwam er op het idee om een aanvraag te doen?
‘In 2018 kondigde zich de mogelijkheid aan om een aanvraag te doen. De samenwerking in deze regio met het de roc’s was al erg goed. In de laatste jaren hebben we het aantal leerlingen zien afnemen. We vonden al dat we elkaar moesten opzoeken om samen de opleidingen in onze regio overeind te houden. We hebben in 2018 een conferentie georganiseerd over hoe de samenwerking tussen mbo, vmbo en bedrijven in de regio zouden kunnen versterken, om te anticiperen op de aanvraag. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, Metaalunie, etc. Dat we geen moeite hadden om elkaar te vinden, gaf ons een voorsprong.’
 
2. Kun je vertellen wat jullie plan inhoudt?
‘Ons plan kent de volgende vier hoofdlijnen:
  • Door de beeldvorming over de technieksector te verbeteren, willen we meer leerlingen werven. We willen kinderen in het primair onderwijs én hun ouders laten kennismaken met het technische vmbo, door bijvoorbeeld de leerlingen uit te nodigen op vmbo’s, mbo’s en in bedrijven.
  • We gaan inzetten op kwalitatief en innovatief techniekonderwijs. De profielen worden verrijkt met nieuwe onderdelen die zijn toegespitst op de actuele ontwikkelingen, in samenwerking met de bedrijven in de regio. Ook willen we meer doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo ontwikkelen.
  • De instroom en professionalisering van docenten gaan we stimuleren. We willen de huidige docenten bijscholen en stage laten lopen bij bedrijven in de regio en mensen uit de bedrijven bijscholen tot docent.
  • En last but not least: we zullen faciliteiten zoals machines zoveel mogelijk onderling delen.
3. Hoeveel scholen en bedrijven doen er precies mee?
‘Het gaat om 7 vmbo’s en mbo’s, zo’n 35 diverse techniekbedrijven, gemeenten en verschillende maatschappelijke middenveldorganisaties, zoals de Metaalunie, Fedecom, Otib, Bouwend Nederland en OOM. Verder zijn er in onze regio zo’n 60 scholen voor het primair onderwijs; we richten ons in eerste instantie op de scholen in vier gemeenten, en breiden onze activiteiten dan langzaamaan uit.’
 
4. Hoe gaan jullie nu van start?
Bij ROC Friese Poort hebben we een ‘Techniek Expertisecentrum’ ingericht, waarin onze projectleider en relatiebeheerders kantoor houden. Daarvandaan worden de activiteiten aangejaagd. Het is erg leuk om te merken dat bedrijven graag meewerken. We krijgen 5 miljoen subsidie en de regeling vereist een cofinanciering van 10 procent van het regionaal bedrijfsleven in de vorm van bijvoorbeeld materieel of gastlessen. Dat kwam in ons geval neer op € 500.000,-, maar inmiddels hebben we al voor € 1,1 miljoen aan toezeggingen binnen. In het najaar trappen we af met een startbijeenkomst voor alle betrokkenen. In 2020 mogen we pas echt beginnen. Jammer, want wij staan al in de startblokken.’
 
5. Wat vind je van deze subsidie?
‘Ik ben er natuurlijk hartstikke blij mee. Als we de samenwerking goed vormgeven, kunnen we echt een impuls geven aan het techniekonderwijs in de regio. Maar: het komt wel aan de late kant. De daling van het aantal leerlingen in het techniekonderwijs is ruim 5 jaar geleden ingezet. Die ontwikkeling had destijds direct gekeerd moeten worden. Nu komen scholen wat in nood, sommige opleidingen staan onder druk. Om in zo’n situatie een positieve wending aan te brengen is lastig, maar we gaan er met volle kracht tegenaan. Wat de ambitie is? Het aantal leerlingen in dit krimpgebied op peilhouden. Daar gaan we voor.’
 
Kijk voor meer informatie op sterktechniekonderwijs.nl.
Wil je met jouw bedrijf ook bijdragen aan Sterk Techniek Onderwijs? Lees meer op oom.nl of neem contact op met je regiomanager.