Ook tijdens corona veel stages in mkb-metaal

Nieuwsbrief april

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Ook tijdens corona veel stages in mkb-metaal

OOM onderzocht in hoeverre corona van invloed was op de stages in de metaalbewerking in het afgelopen jaar. Directeur Erik Yperlaan vertelt waarom en onthult de resultaten. 

Wat was de aanleiding om het onderzoek te starten?
‘Eind maart sloegen het onderwijs en een aantal brancheorganisaties alarm over het tekort aan stageplaatsen in het mbo als gevolg van corona. 20.000 leerlingen zouden niet aan een stage kunnen komen. Wij herkenden dit beeld niet. Volgens onze informatie bleef het aantal stages in onze sector juist op niveau. Om dit extra te verifiëren hebben we onderzoek gedaan naar hoe het aantal stagiairs zich verhoudt tot andere jaren en in hoeverre de stages beïnvloed zijn door corona.’
 
Hoe hebben jullie dat aangepakt?
‘Mkb-metaalbedrijven kunnen bij ons een vergoeding aanvragen voor stages van leerlingen uit het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Uit de aanvragen voor deze stagebijdrage konden we het aantal stages afleiden. Daarbij hebben we een steekproef gedaan onder 1400 stageplaatsen waarvoor we een stagebijdrage uitkeerden, om te zien of de stages naar behoren zijn verlopen.’
 
En, wat viel er uit het onderzoek af te leiden?
‘In 2020 zijn er voor 5500 stagiairs bijdragen uitgekeerd. Daarvan was 20 procent voor hbo-stagiairs, 65 procent voor mbo-stagiairs en 15 procent voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, zoals het vmbo en de (techniek)havo. Met dit aantal zitten we maar iets onder het niveau van 2019, toen de stagevergoeding 6000 keer is uitgekeerd. Over het afgelopen jaar is er, met uitzondering van de periode april tot augustus, nauwelijks terugval op te tekenen. En ook dit jaar lijken we op een vergelijkbaar niveau af te koersen. Slechts bij minder dan 1 procent van de stages was de periode iets verkort vanwege corona, zo bleek uit de steekproef.’
 
Hoe verklaar je die positieve resultaten?
‘Bedrijven zijn zich ervan bewust dat stages cruciaal zijn om leerlingen enthousiast te maken voor een baan in de sector. Kijk maar naar de mbo bol-leerlingen; daarvan komt meer dan 40 procent na de stage terug als werknemer in het stagebedrijf. Het bieden van een stageplaats blijkt een goede manier om het bedrijf en de beroepen zichtbaar te maken voor de leerlingen.’
 
Heb je nog tips voor bedrijven die ook een stageplek willen aanbieden?
‘Zorg dat je als stagebedrijf in the picture komt. Breng je stageplek onder de aandacht op stagemarkt.nl of via VMBO On Stage. Houd de regionale initiatieven in de gaten, zoals stagemarkten en zoek daarbij aansluiting. En zet ook in op leerlingen in het voortgezet onderwijs, want op techhavo’s bijvoorbeeld, valt nog een wereld te winnen.’ 
 
Lees meer over het aanbieden van (vmbo)stages en de stagebijdrage.