In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

Mbo scholingspool

Mbo scholingspool

Wat

De leerling volgt de opleiding via een bij OOM aangesloten scholingspool. De leerling werkt drie dagen per week in het bedrijf en krijgt twee dagen opleiding per week.   

Bijdrage

Opleiding
Basisbijdrage
Scholingspool-
bijdrage
Maximale 
bijdrage
1 jarige opleiding
(niveau 1)
€ 2.300 per jaar,
maximaal 1 jaar
€ 1.500 per jaar,
maximaal 1 jaar
€ 3.800
2 jarige opleiding
(niveau 2,3 of 4)
€ 2.300 per jaar,
maximaal 2 jaar
€ 1.500 per jaar,
maximaal 2 jaar
€ 7.600
3 jarige opleiding
(niveau 3)
€ 2.300 per jaar,
maximaal 3 jaar
€ 1.500 per jaar,
maximaal 3 jaar
€ 11.400

 

Betalingsvoorwaarden

  • De bijdrage wordt op basis van voorschotten in delen van een half jaar uitgekeerd.
  • De bijdrage wordt naar rato uitgekeerd.

Hoe aanvragen?

Aan te vragen via mijnoom.nl