In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

Mbo regulier schooljaren 2015/2017

Mbo regulier schooljaren 2015/2017

Deeltijd mbo (BOL)

Wat

Leerlingen die een reguliere mbo-opleiding volgen en een arbeidscontract hebben met een bij OOM aangesloten bedrijf. 

Bijdrage

Opleiding
Bijdrage
Maximale 
bijdrage
1 jarige opleiding
(niveau 1)
€ 2.300,- per jaar,
maximaal 1 jaar
€ 2.300
2 jarige opleiding
(niveau 2,3 of 4)
€ 2.300,- per jaar,
maximaal 2 jaar
€ 4.600

 

Betalingsvoorwaarden

  • De bijdrage wordt op basis van voorschotten in delen van een half jaar uitgekeerd.
  • De bijdrage wordt naar rato uitgekeerd.

Hoe aanvragen?

Aan te vragen via mijnoom.nl