‘Nu is het belangrijk dat we de aandacht vasthouden’

Nieuwsbrief januari

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

‘Nu is het belangrijk dat we de aandacht vasthouden’

Voor het tweede jaar op rij kozen meer vmbo-leerlingen voor een technisch profiel. Is er sprake van een trend, die het tekort aan technici zal keren? Even bellen met Marianne van Loenhout, beleidsmedewerker Onderwijszaken bij de Metaalunie.

Eerst maar even de cijfers: hoe groot is de stijging precies?
‘Eind 2022 publiceerde DUO de cijfers van de (voorlopige) leerlingenaantallen van het schooljaar 2022-2023. Daar viel uit op te maken dat het aantal leerlingen met een technisch profiel in het 3e leerjaar van het beroepsgerichte vmbo is gestegen met 10,4 procent ten opzichte van 2021-2022. Het is al voor het tweede jaar, dat deze cijfers een positief beeld laten zien.’  

Hoe heb je dit nieuws ontvangen?
‘Positief natuurlijk! Een groot deel van ons werk gaat over wat we kunnen doen om meer leerlingen te trekken voor de metaalbewerking. Over ervoor zorgen dat de opleiding aantrekkelijk is en de kennis en kunde die leerlingen opdoen, aansluit bij wat de bedrijven nodig hebben. Kortom: ervoor zorgen dat leerlingen kiezen en behouden blijven voor de metaalbewerking. Dan zijn de cijfers van DUO een signaal dat we op de goede weg zijn.’ 

Hoe verklaar je de stijging?
‘Vanaf september 2018 wordt er in het kader van Sterk Techniekonderwijs vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in het techniekonderwijs. Die middelen worden ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. Metaalunie en OOM dragen daar aan bij met de CoFi-kit; een ondersteuningspakket om scholen te stimuleren om de samenwerking op te zoeken met metaalbedrijven in de regio. Dat werpt zijn vruchten af.’

Heeft de merkbare schaarste aan technici er ook iets mee te maken?
‘Zeker. Het tekort op de arbeidsmarkt, zeker op mbo niveau, heeft geleid tot een herwaardering van vakmensen. Je leest en hoort nu regelmatig in het nieuws of op verjaardagfeestjes dat vakkrachten meer dan genoeg werk hebben en goed verdienen. Daardoor staan meer kinderen en vooral ook ouders positief tegenover een keuze voor de techniek. En als ze dan die mooie nieuwe techniekcentra met moderne apparatuur zien, die in veel regio’s met STO-gelden zijn gerealiseerd, dan ligt de keuze voor een technisch profiel meer voor de hand.’  

Is er sprake van een trend en is het tekort aan technici straks verleden tijd?
‘Nee, het is heel belangrijk dat we de aandacht vasthouden. Als Metaalunie pleiten we er dan ook voor dat bedrijven en scholen samen het onderwijs blijven vormgeven. We zijn dus blij dat de STO-gelden worden verlengd en zelfs een structureel karakter krijgen. Maar het aantal vacatures in de techniek blijft hoog en met wat het beroepsonderwijs aan vakmensen kan leveren, kunnen we het tekort maar gedeeltelijk opvullen. Met elkaar moeten we er dus alles aan blijven doen om mensen te enthousiasmeren en te behouden voor onze sector!’

Meer informatie over Sterk Techniekonderwijs en de verschillende regio’s vind je op Sterktechniekonderwijs. Meer lezen over de CoFi-kit Metaal? Klik hier.