Wat is de CoFi-Kit?

Wat is de CoFi-Kit?

Ondersteuningspakket

Om scholen te helpen met de samenwerking met metaalbedrijven*, is de CoFi-kit in het leven geroepen: een speciaal ondersteuningspakket van de Koninklijke Metaalunie namens en met het mkb-metaal, dat een waarde vertegenwoordigt van € 5.000 per jaar, per kit, gedurende vier jaar.

Deze kit is aangeboden aan scholen in het kader van het overheidsproject Sterk Techniekonderwijs. Het bedrag is een vertaling van ingezette uren door bedrijven. Voor de bedrijven zelf blijven de bestaande regelingen van OOM gelden. Doel van de CoFi-kit is het vmbo techniek vooruit te helpen en een sterke regionale opleidingsstructuur te creëren. Die investering is nodig, want zonder voldoende instroom in het vmbo droogt uiteindelijk de instroom in het mbo op.

Kijk op https://www.sterktechniekonderwijs.nl/ voor meer informatie.


* Sinds september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo (regeling Sterk Techniekonderwijs (STO)). In 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen. Hiervoor is wel de eis dat 10% van de overheidsbijdrage wordt geco-financierd door het bedrijfsleven (in geld of urenbijdrage). Wij dragen als sector bij in ‘uren’, benoemd in de CoFi-kit Metaal. Dit zijn uren van u en uw collega’s, scholingspools en Metaalunie en OOM-medewerkers. Samen maken we dit waar.