Docentenstage

Docentenstage

Bied een docent een stage aan en draag zo bij aan beter onderwijs! De voordelen voor het bedrijf:
 • up-to-date onderwijs voor beter inzetbare vakmensen
 • een beter beeld van wat er op school gebeurt en van de rol van de docent
 • betere afstemming van wat er op school en in de praktijk geleerd wordt
 • nieuwe contacten binnen het netwerk van bedrijven die betrokken zijn bij de school
 • indirect invloed op studiekeuze van leerlingen, omdat vakdocenten daar een grote rol in spelen.
 
Stappenplan als er een docent op stage komt:
 1. Bespreek vooraf met collega’s/werknemers de voordelen van meehelpen aan een docentenstage.
 2. Bespreek met school/docent het doel van de stage, zoals:
  1. Verkennende stage: globaal kennismaken door mee te lopen met een medewerker of onder begeleiding werkzaamheden uit te voeren.
  2. Update stage, opfrisstage: opfrissen van het eigen vakgebied.
  3. Verdiepende stage: in een onderwerp verdiepen of specialiseren.
 3. Bespreek de duur, de werktijden, verzekeringswerk, de verwachtingen, de voorwaarden. Tip: houd de docent verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.
 4. Bespreek aan het begin wat de docent vooral wil leren of ervaren. Het kan zowel een vakdocent betreffen als een AVO-docent (bijv. van Nederlands), dus maatwerk is wenselijk.
 5. Maak langere termijn afspraken om het netwerk ook na de stage in stand te houden
 6. Laat de stage in overleg als resultaat een praktijkopdracht of verbetering van lesmateriaal opleveren. Bijv: welke rollen kun je als toekomstig medewerker hebben bij de maken van het product van dit bedrijf.
 7. Bespreek de mogelijke leerroutes van huidige leerlingen tot werknemerschap in dit bedrijf.
 8. Maak een mooi afsluitend filmpje binnen het bedrijf met/voor de docent om te laten zien aan zijn collega’s en/of leerlingen.
Tips voor tijdens de stage:
 1. Laat docenten rondleiden door een stagiair of medewerker. Dat levert een ander gesprek op dan met de bedrijfsleider/ondernemer zelf.
 2. Besef dat sommige docenten een drempel ondervinden om zich ‘bloot’ te geven in een bedrijf qua kennis en vaardigheden. Reken hem/haar daar niet op af.
 3. Accepteer dat de cultuur tussen onderwijs en bedrijfsleven verschillend is, zonder dat negatief te benaderen.
 4. Grijp dit moment om invloed te hebben op het onderwijs door aan te geven wat het bedrijf in de praktijk nodig heeft. Zo help je mee om het onderwijs up-to-date te houden.
 
Voorbeelden van docentenstages: