SLIM-subsidie

Nieuwsbrief januari

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

SLIM-subsidie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart 2020 kunnen mkb-ondernemers een aanvraag indienen (zie: www.uitvoeringvanbeleidszw.nl) om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. In september volgt een tweede aanvraagronde. Op www.slimwerkgeven.nl vind je meer informatie over de SLIM-regeling. In de volgende nieuwsbrief zal OOM hier meer aandacht aan besteden.