Onderzoeksrapport zonweringsbranche

Nieuwsbrief januari

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Onderzoeksrapport zonweringsbranche

Wat kan de zonweringsbranche doen om toekomstbestendig te (blijven) opleiden en ontwikkelen? Je leest het in het pas verschenen onderzoeksrapport Een stralende toekomst voor de zonweringsbranche.

In 2019 namen we de zonweringsbranche onder de loep. Welke ontwikkelingen en uitdagingen doen zich voor in deze branche? Welke invloed hebben die op de opleiding en de ontwikkeling van de medewerkers? En wat moet er gebeuren om toekomstbestendig te blijven opleiden?

Oververhitte markt
Bij de 400 bedrijven (zonwering en rolluiken en garagedeuren) werken 4.386 medewerkers. De gemiddelde leeftijd is hoog (41,9), de aanwas van jonge medewerkers blijft achter. Opvallend is het personeelstekort; bijna de helft van de bedrijven heeft vacatures, met name voor onderhoudsmonteurs. Ondertussen is de markt oververhit door onder andere de warme zomers en nieuwe wet- en regelgeving.
 
Adviezen
Een stralende toekomst voor de zonweringsbranche bevat tal van adviezen voor de branche om met de thema’s instroom, vakmanschap en duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Denk aan het gezamenlijk optrekken bij branchebrede marketing, het inzetten op een keuzedeel op het mbo en een verplichte opfriscursus voor monteurs. Want al wordt er al veel intern geleerd bij de bedrijven, er is belangstellig om meer te doen aan de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Download hier het volledige rapport. 
 
Actieagenda
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten maken we binnenkort een actieagenda. OOM zal onder andere inventariseren of er experts bij bedrijven zijn die specifieke kennis willen overdragen en of er leveranciers zijn die masterclasses kunnen verzorgen. We gaan in gesprek met werkgevers en werknemers over de ontwikkelingen in de branche en de consequenties voor het vakmanschap en de instroom. En we gaan werken aan een grotere bekendheid van onze regelingen in de branche. 
 
Impuls aan het vakmanschap
Elk jaar zetten we enkele branches in de metaalbewerking centraal. Samen met de betreffende brancheorganisaties doen we onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen in relatie tot de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers en de instroom. Zo vergaren we kennis van de verschillende branches en kunnen we gericht een impuls geven aan het vakmanschap. 
 
Ook een brancheonderzoek?
Ook de jacht- en scheepsbouw, de landbouwmechanisatie en de verspaning waren in afgelopen jaren onderwerp van onderzoek. Alle onderzoeksrapporten vind je hier. Kan jouw branche ook zo’n onderzoek gebruiken? Stuur een mail naar info@oom.nl, dan bekijken we de mogelijkheden.