‘Op naar de 30.000 leerlingen!’

Nieuwsbrief december

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

‘Op naar de 30.000 leerlingen!’

Dankzij PET heeft techniekpromotie in Noord-Holland vleugels gekregen. Wat verklaart het succes? 5 vragen aan coördinator Erik de Mink, manager arbeidsmarkt en onderwijs bij Tata Steel.

  1. Wat doet PET?
‘Promotie Evenement Techniek (PET) brengt kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool in contact met techniek in de breedste zin van het woord. Dat doen we met workshops, die door onze regionale werkgroepen in Noord-Holland worden georganiseerd in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven. PET events vinden plaats in 11 regio’s en worden gefinancierd door bedrijven, de provincie, subsidie uit het programma Sterk Techniek Onderwijs en de opleidingsfondsen OOM, Wij-Techniek en A&O Metalektro. Mijn collega Hans Nooij en ik zijn bij Tata Steel vrijgemaakt voor techniekpromotie. Wij voeren onder andere de regie over PET en dragen zorg voor de financiering, de portal en de communicatie.’
 
  1. Richten jullie je alleen op leerlingen uit het primair onderwijs?
‘Nee, onder de naam Tech Your Talent organiseren de regionale werkgroepen ook workshops en demonstraties voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook kunnen deze leerlingen speeddaten met studenten die al voor een technische opleiding hebben gekozen. We proberen vóór alle beslissende keuzemomenten in de schooltijd van kinderen aanwezig te zijn om de mogelijkheid van een loopbaan in de techniek voor het voetlicht te brengen. Zo proberen we de kweekvijver met jonge technici te vergroten.’ 
 
  1. Hoe zien de workshops eruit?
‘De workshops worden ingevuld door de werkgroepen en verschillen per regio. De rode draad is dat leerlingen een of meerdere praktische opdrachten uitvoeren en kennismaken met de diversiteit aan technische beroepen in verschillende sectoren. Daarbij baseren we ons op het programma 7 werelden van techniek, een hulpmiddel om leerlingen een realistisch beeld te geven van leren en werken in de techniek. Wij vertellen een zo breed mogelijk verhaal over de mogelijkheden en zoeken aansluiting bij de ambities en de belevingswereld van de leerlingen.’
 
  1. Hoeveel kinderen bereiken jullie per jaar?
‘In 2023 hebben 27.000 kinderen meegedaan aan een PET of Tech Your Talent event. Dat waren merendeels vmbo-leerlingen uit het 2e jaar, die voor hun profielkeuze stonden. In het komende jaar wordt het bereik vermoedelijk nog groter, want dan groeien we van 11 naar 12 regionale werkgroepen in Noord-Holland. PET verspreidt zich over de provincie als een olievlek. Namen wij in het begin vooral zelf het initiatief om regionale werkgroepen op te zetten, inmiddels is het zo dat scholen en bedrijven zelf vragen om de oprichting van een PET werkgroep, omdat ze enthousiast zijn over de PET events in de aangrenzende regio en het belang inzien van techniekpromotie.’
 
  1. Hoe verklaar je het succes?
‘Ondernemers willen graag, maar docenten komen soms wat moeilijk in beweging als het gaat om extra activiteiten buiten het schoolprogramma. Wij proberen de drempels in het onderwijs te slechten door het voor docenten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Op Techportal.nl kunnen zij gratis lesprogramma’s, tips en inspiratie vinden als het gaat om LOB-activiteiten (Loopbaanoriëntatie, -Ontwikkeling en -Begeleiding, red.) en we ontzorgen ze zoveel mogelijk met de organisatie van de workshops. We werken hard om de kwaliteit voortdurend te verbeteren, het aantal activiteiten uit te breiden en het bereik te vergroten. Dus ik zeg: Op naar de 30.000 leerlingen in 2024!’
 
Kijk voor meer informatie op petevents.nl en techportal.nl. Wil je met jouw bedrijf aanhaken bij een PET event in Noord-Holland? Of wil je met de expertise van PET techniek promoten in jouw provincie? Neem contact op met Erik de Mink via 06-53 73 75 63 of erik-de-mink@tatasteeleurope.com