Nieuwe toekomstplannen voor OOM

Nieuwsbrief december

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Nieuwe toekomstplannen voor OOM

Het strategisch plan van OOM voor de periode 2021-2025 is klaar. Vijf vragen aan directeur Erik Yperlaan over de ambities voor de komende jaren. ‘We kunnen niet wachten om ermee aan de slag te gaan.’

Het strategisch plan 2021-2025 heet Focus op impact. Waarom deze titel?
‘Wij willen meer resultaat halen uit onze inspanningen om bij te dragen aan de uitdagingen waar de metaalbewerking voor staat. Dat betekent scherpere keuzes maken, met steeds de vraag in het achterhoofd: wat levert dit op voor de sector. We gaan meer toetsen en meten. En de ruimte nemen om te experimenteren. Want, als het bijvoorbeeld gaat om uitdagingen zoals het werven van mensen voor de sector, of het stimuleren van werknemers om zich te blijven ontwikkelen, dan hebben ook wij niet het ei van Columbus. Willen we meer effect sorteren, dan moeten we dingen anders gaan doen.’
 
Wat zijn OOM’s belangrijkste ambities voor de komende jaren?
‘We zetten in op het bevorderen van de instroom, onder andere door te werken aan de zichtbaarheid van beroepen en bedrijven en het behoud van leerlingen voor de sector. Daarnaast zullen we ons meer richten op de werknemers, om hen te stimuleren zelf initiatief te nemen op het gebied van loopbaanontwikkeling. En we zullen meer doen om de leercultuur in de metaalbedrijven te bevorderen en we gaan ons scholingsaanbod voor werknemers verrijken.’
 
Hoe gaat OOM dat aanpakken?
‘In de komende tijd vertalen we deze ambities naar concrete projecten. Het is nog te vroeg om daar op detailniveau op in te gaan. Maar we weten al wel dat we de instroom van vakmensen willen vergroten met onder andere meer zij-instromers, door de toeleiding van bijvoorbeeld personeel uit krimpsectoren of nieuwe Nederlanders te organiseren met hulp van partnerorganisaties. Het eigen initiatief van werknemers willen we onder meer stimuleren door de kennisavonden opnieuw invulling te geven. En het scholingsaanbod gaan we uitbreiden met trainingen die zijn toegesneden op de ontwikkelingen in de sector.’

Hoe komt zo’n strategisch plan eigenlijk tot stand?
‘OOM werkt al lang met strategische vijfjarenplannen. In 2020 liep het vorige af en startten we met een strategische heroriëntatie. Op basis van (klant)onderzoek naar ontwikkelingen, uitdagingen en knelpunten in de branche hebben we een aantal heldere prioriteiten opgesteld voor de komende periode. Vervolgens hebben we onze medewerkers gevraagd om vanuit hun deskundigheid bij te dragen. Het resultaat is een stevig plan. Ik vond het een heel leuke exercitie. Bij de OOM-medewerkers proef ik nieuw elan en enthousiasme: we kunnen niet wachten om ermee aan de slag te gaan.’
 
Maar nu de koers vast staat, kan OOM toch met volle kracht vooruit?
‘Nee, helaas. Per 1 oktober liep de cao Metaal & Techniek af, maar pogingen om tot nieuwe afspraken te komen, zijn nog niet gelukt. Dat betekent dat er op dit moment geen cao is voor de metaalbewerking. Daardoor valt de heffingsgrondslag per 1 januari weg, en komt er vanaf die datum geen premie meer binnen. Nu hebben we uiteraard een reserve voor zo’n cao-loze periode, maar die is niet onuitputtelijk. Tot 1 april zetten we onze huidige dienstverlening gegarandeerd voort en komen we onze verplichtingen na. Op 1 maart bekijken we of er een nieuwe cao ligt, en wat deze betekent voor onze begroting en ons plan. De komende maanden is er dus geen ruimte voor vernieuwing. Op zijn vroegst kunnen we per 1 april van start met de uitvoering, al beginnen we natuurlijk wel met de voorbereidingen.’
 
Meer lezen over de toekomstplannen van OOM? Het strategisch plan ‘Focus op impact – Op jacht naar de acht!’ vind je hier.
 
Vragen over de impact van de vastgelopen cao-onderhandelingen op de dienstverlening van OOM? Kijk hier.