In verband met een gepland onderhoud zijn de websites van OOM op woensdag 29 mei vanaf 17:00 verminderd bereikbaar. Excuses voor het ongemak. U kunt uw vraag stellen via info@oom.nl of vergoedingen@oom.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

9 tips voor het stimuleren van eigen regie

Nieuwsbrief december

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

9 tips voor het stimuleren van eigen regie

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zelf het heft in handen nemen als het gaat om hun loopbaan en ontwikkeling?

Het werk in jouw bedrijf verandert voortdurend. Technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering beïnvloeden de manier waarop je medewerkers hun werk uitvoeren. Maar ook een ingrijpende gebeurtenis zoals de coronacrisis zorgt voor een verandering van taken en werkomstandigheden. Om inzetbaar te blijven, moeten je medewerkers steeds vaker nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. En dat gebeurt alleen als ze zelf nadenken over hun mogelijkheden en tijdig stappen zetten om bij te leren. 
 
Tips op 3 gebieden
Maar hoe zorg je er nu voor dat jouw medewerkers zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun loopbaan? In het pas verschenen kennisdocument Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling van de Sociaal Economische Raad (SER), is de belangrijkste expertise over dit onderwerp gebundeld. Uit dit document blijkt dat je actie moet ondernemen op 3 gebieden:
 
 1. Richting
Maak concreet wat er in de toekomst op je bedrijf afkomt, hoe het werk verandert, op welke termijn dit speelt en wat de consequenties daarvan zijn voor de medewerkers. Denk aan de impact van technologische ontwikkelingen op taken, functies en competenties. Zo worden soms abstracte ontwikkelingen relevant voor de medewerker zelf.
 
Hoe je dat kunt doen? Bijvoorbeeld door:
 
 • Met je medewerkers de mogelijke toekomstscenario’s voor het bedrijf en de consequenties voor het takenpakket en de ontwikkeling van je medewerkers te verkennen.
 • In gesprek te gaan met je medewerkers over hun ontwikkeling. Wat willen zij oppakken? Wat zouden zij willen leren? Met wie zouden ze willen meelopen?
 • Zelf het goede voorbeeld te geven. Deel bijvoorbeeld eens een artikel over een nieuwe techniek uit een vakblad met je medewerkers of vertel ze over een interessante training die je gevolgd hebt.
 
 1. Ruimte
Creëer ruimte in je bedrijf om je medewerkers in staat te stellen om eigen regie te nemen. Kort gezegd: zorg dat het mogelijk is. Denk niet alleen aan het beschikbaar stellen van tijd, middelen en geld. Organiseer het werk ook zo dat mensen daadwerkelijk eigen keuzes kunnen maken en ruimte hebben om te leren. Je kunt onder andere ruimte creëren door:
 
 • Je medewerkers te faciliteren met technologie. Denk aan leerplatform voor de techniek oZone.
 • Te zorgen voor uitdagende en flexibele takenpakketten.
 • De mogelijkheid te creëren om te experimenteren met nieuwe methoden of materialen.
 
 1. Ruggensteun
Zorg voor een veilige omgeving, waarin medewerkers en leidinggevenden elkaar vertrouwen en leren en ontwikkelen aantrekkelijk is. Je geeft ruggensteun door bijvoorbeeld:
 
 • Jezelf/je leidinggevenden te trainen in het houden van coachende, ontwikkelgerichte gesprekken.
 • De interne mobiliteit van je medewerkers te ondersteunen.
 • Interventies te stimuleren die helpen bij het nemen van eigen regie, zoals een persoonlijk ontwikkelingsplan of een loopbaanadvies.
Realiseer je tot slot nog een ding voor je aan de slag gaat. Voor het nemen van eigen regie is een gedragsverandering nodig bij je medewerkers. Die vraagt niet alleen om acties op alle drie de bovenstaande gebieden. Maar ook om individueel maatwerk, kleine stappen en een portie geduld.
 
Wil je de leercultuur in jouw bedrijf versterken? Kijk dan eens welke mogelijkheden ons Ontwikkelbudget biedt voor jouw bedrijf. Het kennisdocument Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling van de SER vind je hier.