In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

Waar is Wil?

Nieuwsbrief oktober

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Waar is Wil?

Wil van Meeten is pasgeleden bij ons langs geweest om zijn tweede opdracht in ontvangst te nemen. Een droomopdracht, al zeggen we het zelf.

Sympathieke vent, onze nieuwe influencer Wil van Meeten. Alleen heeft hij van techniek, OOM en het mkb-Metaal nog weinig verstand. Gelukkig weten we bij OOM alles van bijscholen. Om Wil goed in te voeren hebben we hem een uitdagende opdracht gegeven, die hem de gelegenheid biedt om zelfstandig mooie bedrijven in de branche te bezoeken én zichzelf in de kijker te spelen.