Wie is OOM?

Wie is OOM?

Corporate Story

OOM stimuleert scholing en ontwikkeling in de metaalbewerking.

Mensen maken de metaal; OOM is hét instrument van de sector om instroom, doorstroom, behoud en ontwikkeling van vakmensen duurzaam te bevorderen.

We stimuleren werkgevers om te investeren in een leercultuur en daarmee hun bedrijf toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden.
We inspireren werknemers en dagen ze uit hun scholingskansen zélf te pakken.

Hiervoor adviseren we bij planmatig opleiden, maken relevant scholingsaanbod toegankelijk en betalen mee aan opleidings- en begeleidingskosten.

OOM, investeren met leren


Hoe wordt OOM bestuurd?

In het bestuur van OOM zitten vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. De vertegenwoordigers van de werkgevers zijn afkomstig uit de Koninklijke Metaalunie, de werknemersvertegenwoordigers uit FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie.

Elke twee jaar wordt uit de bestuursleden een nieuwe voorzitter gekozen. Het voorzitterschap rouleert tussen een vertegenwoordiger van werkgevers en een vertegenwoordiger van werknemers.

Voorzitter:
  • mevrouw Z. Naber namens FNV Metaal
Vice-voorzitter:
  • de heer A.C. van Vilsteren, namens Koninklijke Metaalunie
Penningmeester:
  • de heer B.J. Zijlstra, namens CNV Vakmensen
Leden:
  • mevrouw A.M. Heij, namens Koninklijke Metaalunie
  • de heer G. Tommel, namens De Unie
  • de heer, R.C.S. Gommers, namens Koninklijke Metaalunie
Adviseurs:
  • mevrouw L. Steltenpool, namens FNV Metaal
  • meneer J.A. van de Werken, namens Koninklijke Metaalunie
 

Hoe wordt OOM gefinancierd?

OOM ontvangt geld van de bedrijven uit de metaalbewerking via een jaarlijkse heffing op de loonsom. De hoogte van de heffing is bepaald in cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers. Deze is vastgesteld op 0,625% van de loonsom, waarin ook de bijdrage voor de uitvoering van het arboproject "5 x beter" is opgenomen.

De inning wordt verzorgd door CoMetec. Naast het geld dat OOM ontvangt van bedrijven uit de sector, vraagt OOM ook landelijke en Europese subsidies aan.