Wie is OOM?

Wie is OOM?

Corporate Story

 
OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Ons gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.
 
We doen dit door de leercultuur binnen bedrijven te stimuleren en daar zowel werkgever als werknemer bij te betrekken. We werken in de overtuiging dat leren jezelf verrijkt, nieuwe deuren kan openen, maar bovenal leuk is.
 
Goed opgeleide mensen zijn het kapitaal van onze sector. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is het co-financieren van de opleidingskosten voor werkgever, werknemer of leerling.
 
Vanuit onze rol als verbinder en aanjager koesteren we onze relaties bij de bedrijven. Wie contact met ons heeft, ervaart betrokken en open minded professionals die kritisch meedenken.
 
We helpen met gerichte - maar ook vaak inventieve - adviezen om gezamenlijk de (bij)scholing binnen een bedrijf op gang te brengen en te verankeren in de dagelijkse praktijk.
 
Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de instroom van voldoende vakmensen, willen we een klankbord zijn voor het beroepsonderwijs. Wij zien van dichtbij hoe banen en functies in de branche zich ontwikkelen en op welke manieren je daar met het onderwijs bij aan blijft sluiten. 

OOM — Opleiding, Ontwikkeling, Metaalbewerking

 

Hoe wordt OOM bestuurd?

In het bestuur van OOM zitten vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. De vertegenwoordigers van de werkgevers zijn afkomstig uit de Koninklijke Metaalunie, de werknemersvertegenwoordigers uit FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie.
 


Het bestuur van OOM

Elke twee jaar wordt uit de bestuursleden een nieuwe voorzitter gekozen. Het voorzitterschap rouleert tussen een vertegenwoordiger van werkgevers en een vertegenwoordiger van werknemers.

Voorzitter:
  • mevrouw Z. Naber namens FNV Metaal
Vice-voorzitter:
  • mevrouw J.M. Leenders, namens Koninklijke Metaalunie
Penningmeester:
  • de heer B.J. Zijlstra, namens CNV Vakmensen
Secretaris:
  • mevrouw A.M. Heij, namens Koninklijke Metaalunie
Leden:
  • de heer A.C. van Vilsteren, namens Koninklijke Metaalunie
  • de heer G. Tommel, namens De Unie

Het bestuur van OOM met de adviseurs.
 

Hoe wordt OOM gefinancierd?

OOM ontvangt geld van de bedrijven uit de metaalbewerking via een jaarlijkse heffing op de loonsom. De hoogte van de heffing is bepaald in cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers. Deze is vastgesteld op 0,625% van de loonsom, waarin ook de bijdrage voor de uitvoering van het arboproject "5 x beter" is opgenomen.

De inning wordt verzorgd door CoMetec. Naast het geld dat OOM ontvangt van bedrijven uit de sector, vraagt OOM ook landelijke en Europese subsidies aan.