€ 500.000 voor de bevordering van zij-instroom

Nieuwsbrief maart

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

€ 500.000 voor bevordering van zij-instroom

Veel bedrijven in het mkb-metaal hebben moeite om aan goed gekwalificeerde vakmensen te komen. Daarom hebben Metaalunie, FNV, CNV, de Unie en OOM nu budget beschikbaar gesteld voor projecten die zij-instroom bevorderen.
 

Metaalunie, FNV, CNV, De Unie en OOM willen werkgevers in het mkb metaal ondersteunen bij hun zoektocht naar vakmensen. Daarom hebben zij een ‘impulsbudget’ van € 500.000 beschikbaar gesteld voor projecten die het opleiden en aannemen van zij-instromers bevorderen (denk aan kandidaten uit de Wajong, bijstand of WW, statushouders, doorburgeraars, schoolverlaters zonder diploma of werknemers uit andere sectoren). Gespecialiseerde partijen – zoals gemeenten, UWV, VluchtelingenWerk, re-integratiebureaus en organisaties die zich bezighouden met de in/doorburgering en toeleiding van kandidaten uit de participatiewet – worden de komende tijd uitgenodigd om een projectplan in te dienen om zij-instromers duurzaam te plaatsen bij bedrijven in het mkb-metaal.
 
In 2019 van start
Voor een bijdrage uit het impulsbudget komen grote en kleine projecten in aanmerking, die voldoen aan verschillende eisen. Tijdens het project moet er bijvoorbeeld aandacht zijn voor de werving, selectie en de opleiding van kandidaten. Er moet worden gezocht naar vacatures/opleidingsplekken bij metaalbedrijven en kandidaten en bedrijven moeten tijdens de opleiding worden begeleid. Verder is het belangrijk dat het project een samenwerking betreft, waarin op zijn minst een projectpartner mee-investeert in euro’s of uren. De projecten moeten in 2019 in uitvoering gaan.
 
Aanvragen
Partijen die een bijdrage willen aanvragen uit het impulsbudget, kunnen een projectplan mailen naar zijinstroom@oom.nl. Een bestuurscommissie beoordeelt de projecten en besluit over de toekenning van een budget.
 
Vragen over het Impulsbudget Zij-instromers of wil je de Impuls Kaderregeling Zij-instroom ontvangen? Mail naar zijinstroom@oom.nl of bel naar 0172-521500.