Klantonderzoek 2021

Nieuwsbrief juli

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Klantonderzoek 2021

Om na te gaan hoe de sector onze dienstverlening ervaart, doen we geregeld klantonderzoek. Dit leerden we uit het meest recente klantonderzoek. 

Hoe zien bedrijven in de metaalbewerking ons en hoe kunnen we hen de komende jaren ondersteunen? Met die vraag stuurden we marktonderzoeksbureau Research 2Evolve afgelopen voorjaar op pad. Bij maar liefst 1266 bedrijven uit ons klantbestand werd de tijd genomen om de online vragenlijst in te vullen.
 
Imago
Wat blijkt? De meeste bedrijven kennen OOM vanwege de vergoedingen die bij ons kunnen worden aangevraagd. Gevolgd door ons kwartaalmagazine Metaaljournaal, de website oom.nl en onze adviezen op het gebied van opleiden. De overgrote meerderheid van de respondenten ziet OOM dan ook vooral als verstrekker van financiële bijdragen op het gebied van O&O, al krijgen we gelukkig steeds meer bekendheid als adviesorganisatie en expertisecentrum.
 
Op de O&O-agenda
Onderwerpen waarmee de bedrijven in de komende 5 jaar aan de slag willen, zijn met name het vergroten van de technische en digitale vaardigheden van de medewerkers en de begeleiding van leerlingen. Maar ook het gebrek aan technisch personeel, de kennis en opleiding in het eigen bedrijf en digitalisering en robotisering zijn ontwikkelingen die voor de bedrijven belangrijk zijn en waarbij OOM een rol kan spelen.
 
Bevestiging
In de afgelopen tijd hebben we gewerkt aan een strategisch plan voor de komende jaren. De resultaten van het klantonderzoek ondersteunen de keuzes die we in dit plan hebben gemaakt, voor speerpunten zoals
het stimuleren van het eigen initiatief bij werknemers, structurele begeleiding van bedrijven op het gebied van opleiden en ontwikkelen en
het bevorderen van de instroom in het mkb metaal. We gaan dan ook met vertrouwen verder op de koers die we hebben uitgezet.
 
Benieuwd naar de resultaten van het klantonderzoek? Kijk hier.