Modernisering mbo-metaal

Nieuwsbrief december

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Modernisering mbo-metaal

Per augustus 2023 worden de mbo-opleidingen voor de metaal en de technologische sector ingrijpend gemoderniseerd. Waarom en hoe dat gebeurt, zie je in deze video.
 

Zoals je vast weet, werkt het middelbaar beroepsonderwijs met kwalificatiedossiers. In kwalificatiedossiers staat wat studenten moeten kennen en kunnen om hun diploma te halen. Alle kwalificatiedossiers tezamen – inclusief keuzedelen en certificaten - noemen we de kwalificatiestructuur.

Dit najaar is de kwalificatiestructuur van het mbo voor de metaal- en technologische sector vernieuwd. Vanaf 1 augustus 2023 gaan de ruim 30 kwalificatiedossiers die het mbo nu heeft, op in 3 hoofdrichtingen. Welke dat zijn en waarom dat gebeurt, zie je in deze video.
 

https://www.youtube.com/watch?v=EJSDIXuKP_4

De herstructurering van de mbo-kwalificaties is een samenwerking geweest tussen de Koninklijke Metaalunie en FME. Met de MBO Raad, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Holland High Tech (topsector High Tech Systemen en Materialen) en bedrijfstakscholen hebben zij de nieuwe structuur ontworpen.