Benchmark verspanen 2022

Nieuwsbrief augustus

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Benchmark verspanen: Vakmensen boeien en binden en digitalisering zijn dé uitdagingen voor de sector

Bedrijven zijn méér spindeluren gaan maken dan vijf jaar geleden. Maar je deze toename afzet tegen de snelle, laagdrempelige ontwikkeling van automatiseringssystemen, hadden het er méér mogen worden. Er ligt een groot potentieel om met de huidige automatiseringstechnologie in de komende jaren de efficiency bij de verspanende bedrijven fors te verbeteren.

Bedrijven realiseren zich dat de schaarste aan vakmensen aanhoudt en dat dit komende jaren niet opgelost zal worden. Méér machines met hetzelfde aantal medewerkers heeft in de afgelopen jaren voor meer capaciteit gezorgd. De volgende stap lijkt digitalisering te zijn. De verspanende bedrijven lijken hiervoor echter verre van klaar te zijn.

Het onderzoek
Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Benchmark verspanen 2022.
Eind 2021 en begin 2022 zijn verspanende bedrijven uit de achterban van Metaalunie en OOM benaderd met een online vragenlijst. Hun antwoorden op de 37 vragen zijn vervolgens getoetst in diepte-interviews met bedrijven.De Benchmark verspanen 2022 vat de belangrijkste uitkomsten samen.

Het onderzoek is een initiatief van Koninklijke Metaalunie, OOM en het vakblad Made-in-Europe. Voor OOM bieden de uitkomsten aanknopingspunten om gericht activiteiten te ontwikkelen voor het opleiden van bestaande en nieuwe medewerkers. 

Benchmark Verspanen 2022
De tijdens de Avond van de Maakindustrie gepresenteerde Benchmark schetst de status van verspanende bedrijven op een aantal essentiële terreinen, als vervolg op de Benchmark verspanen 2017. Het doel van dit onderzoek is om ondernemers en hun medewerkers in de sector te inspireren. Want de veranderingen gaan zowel op technologisch, bedrijfseconomisch als sociaal vlak hard.

Boeien en binden 
De krappe arbeidsmarkt vraagt om aanpassing in de bedrijfsvoering. Zoals verwacht kleurt de krapte op de arbeidsmarkt de uitkomsten van de benchmark. 
  • 70% van de bedrijven geeft aan vacatures te hebben.
  • In vergelijking met 2017 is het aantal uur dat aan scholing wordt besteed ruim toegenomen tot gemiddeld 29 uur per jaar.
  • Verder blijkt dat millennials en de generatie Z meer verwachten van digitale innovaties, het belangrijk vinden dat ondernemingen hun sociale verantwoordelijkheid nemen, en hun eigen ontwikkeling meer centraal stellen.
  • Een vijfdaagse werkweek hoeft voor velen niet meer; een vierdaagse werkweek kan daarentegen wel.
Bedrijven die hier een goede modus in weten te vinden, zullen komende jaren vakmensen aan zich weten te binden.

Nieuwsgierig geworden?
Lees hier de volledige benchmark verspanen.