Activiteit

Ondernemen vanuit nieuw perspectief


Ondernemen vanuit nieuw perspectief:

De wereld staat, als gevolg van de coronapandemie, al bijna een jaar op zijn kop. Veel is onzeker en dit heeft ook zijn weerslag op ondernemend Nederland. De hardwerkende ondernemer is druk met de waan van de dag en neemt niet altijd de tijd om te kijken hoe het bedrijf er concreet voor staat.

Op het moment dat onverwachte of vervelende ontwikkelingen zich voordoen ben je vaak te laat om de bedrijfskoers te verleggen. Om ondernemers uit de metaalbewerking hierbij te ondersteunen organiseren Metaalunie, OOM en PKM de training ‘Ondernemen vanuit nieuw perspectief’.

Met deze training krijg je nieuwe kennis en inzichten om de wendbaarheid van je bedrijf te vergroten en kansen te benutten zodra deze zich voordoen. Nu of in de toekomst.


Wat gaan we doen?
Het programma is verdeeld over drie dagen.
- Dag één en twee bestaan uit diverse workshops. Hierin gaan we in op een aantal centrale kernthema’s welke van wezenlijk belang zijn met het oog op de (nabije) toekomst.
- De derde dag eventueel op het bedrijf zelf (voor diegenen die dit wensen).

Doelgroep:
• Eigenaren, directies en/of functionarissen die bevoegd zijn om beslissingen te nemen.
• Hij/Zij;
- Ziet in/erkent dat er wat moet gebeuren, maar er is nog tijd;
- Zoekt naar de knoppen waaraan gedraaid kan worden;
- Staat open voor verrassende bedrijfsbrede oplossingen;
- Wil er meer van weten en neemt daarom zelf deel.


Datum:
11 mei
Tijd:
09:30 - 16:30
Locatie:
Koninklijke Metaalunie
Adres:
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Inschrijven


Dag 1 - 11 mei 2021: Doel: Informeren, basistheorie passeert de revue.

Deze dag bestaat uit drie workshops: iedere workshop wordt ingeleid door een inleider en duurt ongeveer 1,5 uur.

Onderdeel 1.
Onderwerpen:
- Ondernemen, waarom zijn we er ook alweer aan begonnen?
- Welke missie, visie en strategie wordt gehanteerd?
- Passen de individuele ondernemers voorkeuren en doelstellingen hier ook bij?
- Welke ondernemersvaardigheden zijn van belang en zijn ze in voldoende mate aanwezig om de gezamenlijke ondernemersdoelstellingen te kunnen halen?
- Zijn er specifieke prestatie-indicatoren opgesteld en worden deze gemonitord?

Inleider: Willem Zwiers, Bedrijfscoach Koninklijke Metaalunie

Onderdeel 2
Onderwerpen:
- Toelichting van basisprincipes van forecasting voor balans, resultatenrekening en liquiditeiten.
- Hoe nieuw (financieel-economisch) beleid toetsen op haalbaarheid.

NB. Om succesvol aan deze sessie deel te nemen is kennis van de basisbeginselen van balans en resultatenrekening aanbevolen.

Inleider: Bart Arp, PKM, Adviseur voor ondernemers in MKB metaal- en technische bedrijven

Onderdeel 3.
Onderwerpen:
- Hoe veranderingen doorvoeren in het bedrijf doorvoeren?
- Hoe om te gaan met weerstand?
- Je wilt graag iedereen op de juiste wijze meenemen in de verandering die speelt, maar hoe dit te realiseren?
- Welke diverse facetten van effectief verandermanagement zijn te onderscheiden?
- Hoe op een effectieve wijze verandertrajecten succesvoller managen?

Inleider: Pieter Langeveld, Regiomanager OOM

Dag 2 - 1 juni 2021: We gaan met de deelnemers zelf aan de slag.
Centrale doelstelling is het aanreiken van ‘tools’, casussen komen aan de orde c.q. worden gesimuleerd, wordt daar waar mogelijk een vertaalslag naar de dagelijkse praktijk gemaakt en willen we laten zien dat alle thema’s welke tijdens de 1e dag aan de orde zijn geweest met elkaar verweven zijn.

Dag 3 - (datum in overleg): Bedrijfsspecifieke analyse
Aan het einde van dag 2 wordt bij de deelnemers geïnventariseerd óf er behoefte is aan een nadere bedrijfsspecifieke analyse en hoe hij/zij de derde dag op het bedrijf ingevuld zou willen hebben.