Activiteit

Coachtraject voor Praktijkopleiders

Als praktijkopleider moet je redelijk wat geven om leerlingen verder te helpen. Hoe zorg je er nu voor dat je eigen batterij goed opgeladen blijft? OOM denkt dat het zinvol is om je met enige regelmaat af te vragen hoe jij de leerlingen in jouw bedrijf optimaal kunt begeleiden. Om dit proces te ondersteunen organiseren wij Coachtrajecten voor Paktijkopleiders: een combinatie van laagdrempelige bijeenkomsten met andere praktijkopleiders en individuele coachingsmomenten, onder begeleiding van een professional. Deelname is gratis, de kosten worden vergoed uit trainingstoelage voor de praktijkopleider van OOM.


Indien de activiteit van uw keuze vol zit maar u heeft toch interesse om mee te doen, laat het ons weten via het contactformulier.
Bij voldoende animo organiseren we een nieuwe bijeenkomst.


Datum:
12 juni
Tijd:
15:00 - 19:30
Locatie:
Zalencentrum Wieleman
Adres:
Dorpstraat 11
6931 BA Westervoort

Inschrijven


Het coachtraject wordt grotendeels individueel op jou afgestemd, maar er zijn ook gezamenlijke bijeenkomsten om van elkaar te leren en om erachter te komen wat jij wil ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan: motiveren van leerlingen, belevingswereld van jongeren, communicatie, gespreksvoering, voortgangsbewaking van de opleiding, etc. Wat levert een coachtraject voor praktijkopleiders jou op? • inzicht in jouw rol en functioneren • professionele ondersteuning en coaching • netwerk en praktijkverhalen van ander praktijkopleiders • samenvatting bijeenkomsten, checklists, do’s and dont's