Lancering Expertise Centrum Precisietechniek

Nieuwsbrief april

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Lancering Expertise Centrum Precisietechniek

Op 9 april werd in de RDM kantine in Rotterdam de oprichting van het Expertise Centrum Precisietechniek (ECP) gevierd. Deze vereniging is het initiatief van enkele metaalbedrijven, consultant Arjan van Wijngaarden, Koninklijke Metaalunie en OOM en heeft als doel om de continuïteit van de precisietechniek in Zuid-Holland te waarborgen.
 

Als het aan de programmamanager en de leden van het ECP ligt, is het gebrek aan gekwalificeerde vakmensen in de precisietechniek in Zuid-Holland binnenkort verleden tijd. Hetzelfde geldt voor de gebrekkige aansluiting tussen de beroepsopleidingen verspanen en het bedrijfsleven in de regio.
 
Promotie van de precisietechniek
De vereniging wil de instroom van vakmensen laten groeien door de precisietechniek te promoten in het voortgezet onderwijs en onder zij-instromers. Maar ook door aantrekkelijke beroepsopleidingen aan te bieden die beter aansluiten op de praktijk. Dat zal gebeuren in samenwerking met het onderwijs, de regionale overheid en bedrijven, die beschikken over moderne machines en actuele vakkennis. Door de opleidingen modulair vorm te geven, kunnen ook zittende werknemers en zij-instromers zich er bij- of omscholen.
 
Kennis verzamelen en delen
Daarbij gaat het ECP expertise verzamelen om onderwijsvernieuwingen toe te passen en kennisdeling te organiseren onder de lidbedrijven. Programmamanager Arjan van Wijngaarden: ‘Denk aan vraagstukken als: Een leven lang leren, hoe pak je dat aan? Hoe school je zittend personeel bij op dossiers als big data? Of: Hoe maak je een onderwijsprogramma voor zij-instromers? Bedrijven weten alles van techniek, de scholen over het onderwijs; wij verbinden die werelden met elkaar.’
 
Samen optrekken
Het ECP is een initiatief van de verspanende metaalbedrijven Boers & Co, FMI Machining, FMI Instrumed, Icamat technology, Klift Metaalbewerking, Madern, Matrix Metaalbewerking, Peekstok Machining, consultant Arjan van Wijngaarden, Metaalunie en OOM. Vorig jaar besloten zij om gezamenlijk een aantal problemen in de precisietechniek in de regio bij de kop te pakken. Zo is het aantal jongeren dat wordt opgeleid veel te klein om de uitstroom van vakmensen wegens pensioen in de komende jaren op te kunnen vangen, en kiezen steeds minder jongeren voor de beroepsopleidingen, waardoor deze dreigen te verdwijnen. Daarbij geldt voor de zittende medewerkers dat zij computergestuurd en procesgericht moeten leren werken, omdat het vak door de automatisering en digitalisering snel verandert.

Bestuursvoorzitter Ronald Koot: ‘De problemen zijn urgent. Bedrijven worden zodanig belemmerd door het gebrek aan goed geschoolde vakmensen, dat het werk dreigt te verdwijnen naar andere regio’s of het buitenland. Door samen te werken, kennis te vergaren en te delen kunnen we het tij keren. Bovendien leidt meer technische scholing tot meer hoogwaardige werkgelegenheid en dat is goed voor de maatschappelijke ontwikkeling van onze regio.’
 
Digitale leeromgeving
Inmiddels heeft het ECP acht lidbedrijven verwelkomd en is het bezig om de eerste plannen te realiseren. Met een gezamenlijke wervingscampagne zal een eigentijds beeld van de sector en de bijbehorende beroepen worden neergezet. Daarnaast wordt er een digitale leeromgeving ontwikkeld met onderwijsmodules over de nieuwste technologische ontwikkelingen voor zittend personeel, docenten en leerlingen in het beroepsonderwijs.
 
Pieter Langeveld, regiomanager OOM: ‘In andere regio’s zie ik dat samenwerking tot mooie resultaten kan leiden, kijk bijvoorbeeld naar de scholingspools. Ik ben dan ook heel optimistisch over dit initiatief en verwacht dat waar het gaat om expertise van onderwijsinnovaties en promotie er straks niemand meer om het ECP heen kan.’
 
[cta]
Kijk voor meer informatie over het ECP op www.ecpzh.nl.